Akcja „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” przeprowadzona przez pilską policję

EN_00910540_0011

Do szczególnie zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego należą piesi i rowerzyści. Głównymi powodami wypadków z ich udziałem są m. in: brak oświetlenia dróg, brak wyznaczonego obszaru do poruszania się pieszych oraz rowerzystów po drodze poza terenem zabudowanym. Dlatego też policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pile przeprowadzili działania pod hasłem „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Niestety wyniki nie są zadowalające…

Głównymi przyczynami wypadków z udziałem pieszych jest pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie na przejście dla pieszych zza stojących pojazdów oraz w czasie, gdy są one jeszcze w ruchu. Nagminne jest przechodzenie na czerwonym świetle, w miejscach niedozwolonych lub nieoświetlonych.

9 sierpnia br. policjanci z pilskiej „drogówki” podczas działań sprawdzali zachowania kierowców na drodze w stosunku do pieszych. Prawo o ruchu drogowym wyjaśnia, iż kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Pieszy natomiast musi pamiętać, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Podczas działań policjanci weryfikowali też sposób poruszania się po drogach przez rowerzystów, ze szczególnym naciskiem na korzystanie przez nich z dróg rowerowych. Rowerzyści powinni pamiętać o tym, że po chodniku można poruszać się tylko w wyjątkowych sytuacjach: przy ograniczonej widoczności, silnym wietrze, intensywnych opadach deszczu lub gdy jadący rowerem przewozi na bagażniku dziecko bądź jest opiekunem dziecka do lat 10 samodzielnie jadącego rowerem. Należy jednak pamiętać, że także w tym przypadku pieszy ma zawsze pierwszeństwo na chodniku.

Podczas prowadzonych działań policjanci z „pilskiej drogówki” ujawnili aż 75 wykroczeń popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 8 wykroczeń, którzy popełnili kierowcy. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobnych akcji będzie więcej w najbliższym czasie. Wszystko po to, aby ograniczyć zdarzenia z udziałem pieszych i rowerzystów.

podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile
Fot. 24wspolnota.pl