Chodzież. Policyjne Święto

W miniony czwartek 21 lipca chodziescy policjanci obchodzili swoje święto. W tym roku uroczysta akademia odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży nadkom. Piotr Gruszka.

Tegoroczne obchody święta chodzieskiej Policji tradycyjnie rozpoczęły się przy ul. Kościuszki w Chodzieży od złożenia wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową, upamiętniającą 18 funkcjonariuszy Komendy Policji Państwowej w Chodzieży, zamordowanych w 1941 roku w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Następnie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się Uroczysta Zbiórka. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski oraz Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska. Pośród zaproszonych gości byli Starosta Powiatu Chodzieskiego Pan Mirosław Juraszek Burmistrzowie i Wójtowie, szefowie instytucji współpracujących z chodzieską Policją oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu podinsp. Łukasz Gulczyński.

Uroczystość rozpoczęto meldunkiem złożonym Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariuszowi Wiśniewskiemu.

Na wstępie głos zabrał Komendant Powiatowy, który podkreślił znaczenie służby, jaką pełnią chodziescy policjanci, dziękując im za zaangażowanie, trud i poświęcenie. Swoje słowa skierował także do rodzin policjantów, dziękując im za wyrozumiałość i wsparcie w każdym dniu służby. W tym miejscu podziękował także pracownikom Policji za ich codzienną pracę. Następnie Pan Komendant podziękował policyjnym emerytom zarówno za lata poświęcone służbie, ale przede wszystkim za trud włożony w szkolenie przyszłych pokoleń chodzieskich funkcjonariuszy.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było nadanie awansów i wyróżnień.

W tym roku tego zaszczytu dostąpiło 37 policjantek i policjantów chodzieskiej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży nadkom. Piotr Gruszka wyróżnił także cztery pracownice Policji wręczając adresy okolicznościowe.

Ponadto Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego 13 funkcjonariuszy chodzieskiej komendy zostało wyróżnionych Srebrnymi Medalami NSZZ Policjantów.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski, który odczytał adres okolicznościowy z podziękowaniami ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, jak również osobiście pogratulował awansowanym i wyróżnionym oraz podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży za codzienne sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Pan Komendant osobne podziękowania skierował do rodzin funkcjonariuszy, a także do przedstawicieli samorządów i instytucji, które na co dzień współpracują i wspierają pracę policjantów.

Podczas uroczystości padły również ze strony zaproszonych gości słowa uznania pod adresem policjantek i policjantów za trud i zaangażowanie w dbaniu o bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności.

KPP Chodzież

chodziez_policyjne

chodziez_policyjne_13 chodziez_policyjne_02 chodziez_policyjne_03 chodziez_policyjne_04 chodziez_policyjne_05 chodziez_policyjne_06 chodziez_policyjne_07 chodziez_policyjne_08 chodziez_policyjne_09 chodziez_policyjne_10 chodziez_policyjne_11 chodziez_policyjne_12