Co się zmieni w pilskich szkołach po wakacjach?

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów w dniu 21 lutego b.r. o zmianach w oświacie i ich konsekwencjach poinformowali Prezydent Piły – Piotr Głowski, Skarbnik Gminy – Ewelina Ślugajska oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Sebastian Dzikowski. Na konferencji obecna była także pani Ewa Czopek – Prezes ZNP Oddział w Pile, która poinformowała o akcji zbierania podpisów w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy oświaty.

Reforma oświaty powinna zostać przynajmniej odłożona w czasie – zaapelował prezydent, dodając, iż „Staramy się uratować pewną część majątku, struktury, miejsc pracy i jakości nauczania, ale straty będą na pewno”. Pierwsze skutki i to negatywne już nastąpiły, a dotyczą one zmniejszenia subwencji. Na sesji lutowej na skutek zmian w zakresie oświaty, zostanie przedstawiony projekt zmiany w zakresie dochodów i wydatków. Dotacja przedszkolna i subwencja oświatowa są mniejsze o ponad 1,1 miliona złotych. W związku z tym Gmina musi szukać oszczędności i tak – o 600 tysięcy złotych mniej zostanie wydane na wynagrodzenia dla nauczycieli (to jest np. dodatkowe godziny dla nauczycieli, zastępstwa). Ponadto kolejne 500 tysięcy złotych zostanie umniejszone z wydatków na remonty mieszkań komunalnych.

Poniższy program wdrożenia reformy opracowany przez Wydział Oświaty i Kultury i Sportu jest próbą minimalizacji strat.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Zespoły szkół, w skład których wchodzą jedynie dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Przepisy ww. ustawy dla gimnazjów funkcjonujących samodzielnie przewidują różne możliwości przekształceń lub włączeń, pozostawiając decyzję organowi prowadzącemu.

Gmina Piła jest organem prowadzącym dwa samodzielnie funkcjonujące gimnazja publiczne. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia miejsca realizacji obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Piły, w oparciu o warunki demograficzne, a także możliwości infrastrukturalne istniejących szkół oraz bliskie położenie przewiduje się włączenie Gimnazjum Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, a Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile. Takie rozwiązanie oraz roszady w obwodach szkół pozwolą w pełni wykorzystać zasoby gminnych obiektów oświatowych, a przede wszystkim w przyszłości umożliwią realizację obowiązku szkolnego wyłącznie na jedną zmianę. Przewiduje się, że przy zachowaniu zaproponowanych ruchów w obwodach szkół, już po kilku latach w większości szkół, a szczególne w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 2 całkowicie zniknie zjawisko dwuzmianowości. Wyraźnie poprawi się komfort pracy oraz dostęp do dobrze wyposażonych pracowni.

Przewidywana sieć szkół podstawowych od 1 września 2017 r.:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile ul. Buczka 11 64-920 Piła

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile ul. Roosevelta 12 64-920 Piła; adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Bydgoska 23 64-920 Piła

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile ul. Brzozowa 4 64-920 Piła

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile ul. Grabowa 18 64-920 Piła

5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile Aleja Niepodległości 18 64-920 Piła; adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Kujawska 18 64-920 Piła

6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile ul. Żeromskiego 41 64-920 Piła

7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Aleja Wojska Polskiego 45 64-920 Piła

8. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile ul. Królowej Jadwigi 2 64-920 Piła

9. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile ul. Lelewela 140 64-920 Piła

Powyższe zmiany wymagają sporych nakładów finansowych, które trzeba będzie ponieść kosztem innych zadań gminnych. Tymczasem subwencja oświatowa na 2017 r. dla Gminy Piła została zmniejszona o ponad 200 tys. zł. Prognozuje się, że w kolejnych latach będzie jeszcze mniejsza. Duży spadek nastąpi szczególnie w 2020 r. z powodu znacznego zmniejszenia liczby uczniów (we wrześniu 2019 r. ostatnie klasy gimnazjum odejdą do szkół średnich). Zdecydowanie zmniejszyła się także dotacja na dzieci w przedszkolach. Przekazano w tym roku mniej o 900 tys. zł.

Wydział Oświaty Kultury i Sportu
J. Oburota

co_sie_zmieni00

co_sie_zmieni04 co_sie_zmieni01 co_sie_zmieni02 co_sie_zmieni03