Co z halą sportową przy I LO w Pile?

Budowa hali sportowej przy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile to temat konferencji prasowej Radnych Platformy Obywatelskiej, która odbyła się 13 października. Jak się okazuje inwestycja, na którą liczą mieszkańcy powiatu pilskiego, a w szczególności uczniowie tej placówki oświatowej może przesunąć się w czasie z powodu nie wpisania środków na jej budowę do budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2018.

– Spotykamy się w czasie, kiedy układany jest budżet powiatu pilskiego na 2018 rok. Chcemy i apelujemy, aby wykreślona w 2015 roku inwestycja – budowa hali sportowej dla Liceum Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowej – została wpisana do realizacji. My, jako klub Platformy Obywatelskiej Radnych Powiatowych złożyliśmy wniosek do Zarządu Powiatu Pilskiego o wpisanie tej inwestycji i rozpoczęcie jej realizacji w latach 2018-2019. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Już teraz tracimy uczniów – mówi Kazimierz Sulima, radny powiatowy z PO.

– Według naszych planów, które przygotowaliśmy pod koniec naszej kadencji już dziś byśmy otwierali uroczyście tę salę. Być może od września uczniowie mogliby z niej już korzystać. Niestety ciągłe obietnice, przypominające obietnice Prawa i Sprawiedliwości, a wiem panie Starosto, że macie od dwóch lat z PiS dwuletni „romans” – spowodują, że ta inwestycja powstanie szczęśliwie w 2020 roku. Oczekujemy odważnych decyzji i bardzo prosimy o nie mamienie pilan odnośnie budowy tej jednostki przy naszym liceum – dodaje Rafał Zdzierela, radny Miasta Piły z PO.

Apel Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miasta Piły z dnia 4 paździer-nika 2017 r. w sprawie wpisania do budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2018 budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

W związku z tym, że wydłuża się czas oczekiwania przez uczniów liceum i mieszkańców Piły na zapowiadaną budowę hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skło-dowskiej-Curie w Pile, zwracamy się z żądaniem wprowadzenia do budżetu na 2018 rok środków finansowych na jej budowę. Mając na uwadze kolejne odsunięcie w czasie realizacji projektu, zwracamy się do Zarządu Powiatu w Pile oraz Rady Powiatu w Pile o wywiązanie się z wcześniej składanych deklaracji odnoszących się do zapewnienia odpowiedniego finan-sowania tego projektu.

Decyzja w sprawie budowy hali otrzymała zapewnienie finansowania już w 2014 roku w pod-jętej 30 grudnia 2014 roku uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015 – 2023. Przedstawiony wówczas harmonogram przewidywał rozpoczęcie prac w 2015 roku i ich zakończenie w 2017 roku!

Kolejne zmiany w budżetach podejmowane przez obecne władze Powiatu Pilskiego i odsu-wanie tej inwestycji w czasie blokują rozwój tej niezwykle ważnej dla Piły i całego subregio-nu, ze względu na status i pozycję historyczną, szkoły. Odpowiedzialność władz Powiatu Pil-skiego za szkolnictwo ponadgimnazjalne w Pile jest jednym z głównych zadań samorządu powiatowego, a budowa obiektu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym miała być kolejną (a nie jedyną!!!) inwestycją w infrastrukturę oświatową w Pile, którą miał zreali-zować Powiat Pilski!

Inwestycja w edukację i dla edukacji powinna być zawsze priorytetem wśród innych potrzeb. Dla mieszkańców Piły budowa hali sportowej w najstarszym pilskim liceum ma istotne zna-czenie, czemu dają wyraz w licznych rozmowach i zapytaniach kierowanych do radnych Rady Miasta Piły. Mieszkańcy nie akceptują zwłoki w realizacji tej inwestycji. Wyrażamy więc oczekiwanie, w imieniu mieszkańców Piły, pilnej realizacji tej inwestycji!

(SE)

co_z_hala_sportowa00

co_z_hala_sportowa11 co_z_hala_sportowa01 co_z_hala_sportowa02 co_z_hala_sportowa03 co_z_hala_sportowa04 co_z_hala_sportowa05 co_z_hala_sportowa06 co_z_hala_sportowa07 co_z_hala_sportowa08 co_z_hala_sportowa09 co_z_hala_sportowa10