Cykliści! Weźcie udział w kolejnym Pilskim Spółdzielczym Rajdzie Rowerowym

wezcie_udzial

Pod Patronatem Tętna Regionu

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile zaprasza na „XVII Spółdzielczy Rajd Rowerowy – 2020”. Zbiórka zainteresowanych cyklistów w sobotę, 29 sierpnia 2020 roku, o godz. 9.30 przy Gościńcu Rębajło w Pile.

Trasa rajdu: Piła Rębajło / dojazd indywidualny /Zelgniewo- Skórka- Dobrzyca- Stary Młyn / powrót indywidualny /

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

* wpisowe – 10 zł, członkowie Spółdzielni i ich rodziny – 5 zł

* sprawny technicznie rower

* osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką dorosłych

*w rajdzie mogą brać udział dzieci powyżej 10 lat

* ubezpieczenie NW we własnym zakresie

* kaski / uczestnicy bez kasków biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność/

* uczestnik rajdu  zobowiązuje się do przestrzegania  przepisów związanych z epidemią wirusa Sars-Cov-2

* organizator może odwołać rajd z powodu obostrzeń związanych z pandemią / w zaistniałej sytuacji uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wpisowej /.

*  udział w rajdzie jest równoznaczny z akceptacją  regulaminu, z którym uczestnik rajdu zapoznaje się w trakcie zapisów.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są: w  Dziale Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej  przy  PSM L-W  w  Pile  ul. Sikorskiego 33 pok.120 /I piętro/  tel. 67/ 351-68-74, 506-081-469 oraz w Klubie Osiedlowym Piast ul. Komuny Paryskiej 3 w godz. 17.00-20.00 tel. 664-321-915.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  –  LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Obsługa techniczna rajdu  – serwis rowerowy – kolarz.pl

REGULAMIN XVII SPÓŁDZIELCZEGO RAJDU ROWEROWEGO – 2020

I.  Cel rajdu:

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

2. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.

II. Organizator rajdu:

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile

Współorganizatorzy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Nosia” Dominika Stobińska, Sklep Serwis Rowerowy „Kolarz”, Zakład Usług Budowlanych s.c Proń i Wspólnicy Piła.

III. Termin rajdu: 29.08.2020 ( sobota ) godz. 9.30

IV. Organizacja rajdu:

Zbiórka uczestników na placu przed gościńcem Rębajło

Trasa rajdu – ok. 37 km
Piła – Rębajło / dojazd indywidualny /  – 3,6 km
Rębajło – Zelgniewo- 11,6 km
Zelgniewo -Skórka  / przejazd przez las /-  7,3 km
Skórka -Dobrzyca / zakończenie rajdu gościniec Stary Młyn / – 6,4 km
Dobrzyca- Piła / powrót indywidualny /

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem . Regulamin imprezy jest dostępny na stronie organizatora www.psm.pila.pl w  Dziale Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej PSM L-W w Pile, ul. Sikorskiego 33, pok. 120, oraz w Klubie Osiedlowym „Piast” ul. Komuny Paryskiej 3 w Pile.

2. Uczestnicy zobowiązani są do  wypełnienia karty zgłoszeniowej,  oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia , akceptacji  regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Opłata za udział w rajdzie wynosi – 10 zł,
członkowie Spółdzielni i ich rodziny – 5 zł

4. Uczestnik rajdu  powinien posiadać sprawny  technicznie  rower.

5. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie  pod  opieką dorosłych.

6. W rajdzie mogą uczestniczyć dzieci powyżej  10 lat.

7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, należy zachować ostrożność oraz jechać równo i spokojnie w szyku.

8. Na trasie zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz  zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

9. Uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania kasku rowerowego / uczestnicy bez kasków biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność /

10. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na  publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu , zamieszczonych w mediach oraz materiałach organizatora.

11. Zakończenie rajdu odbędzie się w godz. 13.00-14.00 w gościńcu Stary-Młyn –Dobrzyca.
Powrót uczestników indywidualny.

12. Uczestnik  zobowiązuje się do przestrzegania  przepisów związanych z epidemią wirusa Sars-Cov-2.

13. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się  we własnym zakresie i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność .

14. Organizator może odwołać rajd z powodu obostrzeń związanych z pandemią / w zaistniałej sytuacji uczestnik otrzymuje zwrot kwoty wpisowej /.

15. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją  regulaminu.

red