Czy w Pile powstanie Mediateka?

Gmina Piła ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej fragmentu pl. Zwycięstwa w Pile obejmującego budynek mediateki wraz z zagospodarowaniem otoczenia.  Konkurs jest elementem projektu pn. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Mediateka pełnić będzie funkcję centrum kulturalno-edukacyjnego, wpisującego się w potrzeby i oczekiwania społeczeństwa informacyjnego. Ma uatrakcyjnić dostęp do wiedzy, promować czytelnictwo, tworzyć kreatywną atmosferę pracy dla odbiorców w każdym wieku, szczególnie dla młodego pokolenia, poprzez:

– wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i technologii, zmieniających kanały dotarcia do kultury i sposobu uczestnictwa w niej, z pasywnego odbioru na świadomą selekcję i wybór (cyfryzacja zbiorów, dostęp zdalny i multimedialny)

–  interaktywne multicentrum, wspierające naukę dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych w dostępie do wiedzy (komputery, lektorzy, Language Cafe)

– możliwość korzystania z zasobów mediateki przez Internet lub na miejscu, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidzących i niesłyszących;

– połączenie obiektu z salami wystawowymi, w tym z salami tematycznymi, m.in. historycznymi -prezentującymi dokumenty bogatej przeszłości miasta i regionu, budującymi tożsamość lokalną; z salami przyrodniczymi, urządzonymi w klimacie arboretum; z salami do rekreacji, z wykorzystaniem nowoczesnych metod relaksacyjnych.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej zawierającej optymalne rozwiązania architektoniczne, programowe i funkcjonalne, odpowiadające przyjętym założeniom funkcjonalnym, użytkowymi finansowym, jak również wyłonienie wykonawcy projektu realizacyjnego mediateki z zagospodarowaniem otoczenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na: http://bip.um.pila.pl/content.php?cms_id=2637
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 20.08.2014 godzina 12:00.

(SE)

czy_w_pile_powstanie_mediateka10

czy_w_pile_powstanie_mediateka12

czy_w_pile_powstanie_mediateka11