Ewakuacja w Domu Pomocy Społecznej w Pile

27 listopada 2019 roku strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 w Pile przeprowadzili ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i mieszkańców DPS w Pile.

Podczas tych ćwiczeń strażacy szczególną uwagę przywiązywali do zasad postępowania personelu w chwili zaistniałego pożaru. Zwrócono uwagę na sposoby alarmowania służb ratowniczych, poinformowanie i pokierowanie do wyznaczonego punktu ewakuacji osób przebywających w obiekcie na wypadek zagrożenia jakie mogą wystąpić  podczas  powstania pożaru.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w obiekcie dwa pomieszczenia oddzielnie usytuowane zostaną zadymione, a w nich znajdować się będą dwie osoby poszkodowane. Ratownicy prowadzili kilka czynności jednocześnie. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ewakuowali mieszkańców wraz z personelem do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Strażacy pracując w aparatach ochrony dróg oddechowych, pożar zlokalizowali w dwóch miejscach, na drugiej i czwartej kondygnacji. Z balkonu jednego z pomieszczeń ewakuowali przy użyciu kosza drabiny SD-37 osobę wzywającą pomocy. Drugą osobę (nieprzytomną) ewakuowali wykorzystując wózek inwalidzki, a następnie udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Sprawdzili dokładnie wszystkie pomieszczenia w celu wykluczenia obecności innych osób w obiekcie.

Ćwiczenia obserwowali bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile wraz Arkadiuszem Kubichem – wicestarostą pilskim.

Na zakończenie ćwiczeń w ramach akcji profilaktycznej „Czujka na straży bezpieczeństwa seniorów” przekazane zostały czujki tlenku węgla dla przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej. Przekazanie czujek możliwe było dzięki szeroko zakrojonej prewencji społecznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile wspólnie z Miejską Energetyką Cieplną w Pile – Grupa Enea. Każde tego typu działanie w znaczny sposób podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Orłowski
Zdjęcia: st.kpt. Paweł Kamiński

ewakuacja_w_dps1_01

ewakuacja_w_dps1_08 ewakuacja_w_dps1_02 ewakuacja_w_dps1_03 ewakuacja_w_dps1_04 ewakuacja_w_dps1_05 ewakuacja_w_dps1_06 ewakuacja_w_dps1_07