Finał XV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego

17 czerwca br. od godz. 10.00 na boiskach przy Gimnazjum nr 5 w Pile rozpocznie się Finał XV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego.

olimpiada_pila
Termin telefonicznego potwierdzenia udziału drużyn upływa 12 czerwca br. (zgłoszenia u p. Renaty Wolskiej, tel. 501 386 395)
Rywalizację sportową poprzedzi ceremoniał olimpijski z udziałem wszystkich uczestników imprezy.
Organizatorem imprezy jest Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy. Impreza jest również dofinansowana ze środków budżetu Powiatu Pilskiego.
Poniżej przedstawiamy Program udziału w Finale XV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego:
PROGRAM

Termin: 17 czerwca 2014r., godz. 10.00
Miejsce: boiska Gimnazjum Nr 5 w Pile
Organizator: Nadnotecki SZS w Pile i Gimnazjum Nr 5 w Pile.
Finansowanie: Powiat Pilski.
Część I: ceremoniał olimpijski – obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczestnicy imprezy.
Część II: rywalizacja sportowa
1. Uczestnicy: w rywalizacji uczestniczą zaproszone szkoły z powiatu pilskiego, które we współzawodnictwie sportowym 2012/2013 zajęły cztery pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych i w gimnazjach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zaproszone do udziału zostały cztery pierwsze szkoły z największą sumą punktów dziewcząt i chłopców za rok szkolny 2012/2013.
Szkoły Podstawowe:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pile
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pile
Zespół Szkół Nr 1 w Pile
Szkoła Podstawowa Nr 7
Gimnazja:
Gimnazjum Nr 5 w Pile
Zespół Szkół Nr 2 w Pile
Gimnazjum w Wyrzysku
Zespół Szkół Nr 3 w Pile
Szkoły Ponadgimnazjalne:
ZS im. ST. Staszica Piła
I LO Piła
LO Towarzystwa Salezjańskiego Piła
ZSP Nr 3 Piła
2. Prawo reprezentowania szkoły mają dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach:
Szkoły podstawowe – 2001 i mł
Gimnazja – 1998 i mł.
Szkoły ponadgimnazjalne – 1995 i mł.
3. Reprezentacja składa się maksymalnie z :
Szkoły Podstawowej -36 osób.
Gimnazjów -26 osób
Szkoły Ponadgimnazjalnej – 28 osób.
Reprezentant szkoły ma prawo do startu w biegu sztafetowym i w jednej grze zespołowej.
4. W grach zespołowych i w szachach odbędą się mecze półfinałowe i spotkania o miejsca. Drużyny/zawodnicy szkół z miejsc 1 i 2 (współzawodnictwo 2012/2013) są rozstawione, pozostałe losowane.
5. W sztafetach dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędą się serie na czas
W serii biegają sztafety wg miejsc we współzawodnictwie. I seria: sztafety szkół z 3 i 4 miejsca, w II serii – sztafety szkół z miejsc 1-2.
3. Program części sportowej:
Szkoły Podstawowe:
1- siatkówka: gra na czas 2×8 minut. Drużyna liczy 6 zawodników, w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców + 2 rezerwowych. Wysokość siatki 215cm.
2- trójki koszykarskie: Zespół jest mieszany i składa się z 3 zawodników.
W zespole grać musi minimum 1 dziewczyna. Gra na czas 2 x 8 minut
3- sztafety 8 x 50 metrów oddzielnie dziewcząt i chłopców ( prawo startu mają sztafety, które zgłosiły szkoły na początku roku szkolnego. Sztafety rywalizują o punkty do współzawodnictwa XV Powiatowej Olimpiady.)
4- piłka nożna ( w zespole 2 dziewczynki i 3 chłopców i bramkarz + 2 rezerwowych. Czas gry 2 x 8 minut)
5- szachy indywidualne ( dowolność wystawienia zawodniczki lub zawodnika czas partii – 10 minut )
Gimnazja
1- siatkówka: Gra na czas 2×8 minut. Drużyna liczy 6 zawodników, w tym 3 dziewczyny i 3 chłopców +2 rezerwowych. Wysokość siatki 232 cm .
2- trójki koszykarskie chłopców (gra na czas 2 x 8 minut)
3- sztafety 6 x 200 metrów (nawierzchnia tartanowa).
Sztafety łączone: 3 dziewczyny i 3 chłopaków. Rywalizację sztafet rozpoczyna dziewczyna, 2 zmiana – chłopak, 3 zmiana – dziewczyna, 4 – chłopiec, 5 – dziewczyna, 6- chłopciec).
4- piłka nożna ( w zespole 2 dziewczynki i 3 chłopców i 1 bramkarz +2 rezerwowych – czas gry 2 x 8 minut)
5 – szachy indywidualne ( dowolność wystawienia zawodniczki lub zawodnika czas partii – 10 minut )
Szkoły Ponadgimnazjalne
1 – siatkówka: gra na czas 2×8 minut. Drużyna liczy 6 zawodników, w tym 3 dziewczynki i 3 chłopców i 2 rezerwowych. Wysokość siatki 232cm )
2- trójki koszykarskie chłopców ( gra na czas 2 x 8 minut)
3- sztafety szwedzkie – mieszane (nawierzchnia tartanowa): 100m- dziewczyna, 200m-chłopak, 300m –dz. 400m –chł.
4- piłka nożna: Zespół składa się z 5 graczy w polu+ bramkarz i 2 rezerwowych. Czas gry 2 x 8 minut.
5- szachy indywidualne ( dowolność wystawienia zawodniczki lub zawodnika, czas partii – 10 minut )
6- skok w dal: Szkoła wystawić może 2 dziewczyny i 2 chłopaków. Każdy uczestnik w konkursie oddaje trzy skoki. Suma wszystkich odległości zawodników z drużyny decyduje o miejscu szkoły w konkursie.
4. Punktacja: W poszczególnych konkurencjach, grach drużyny otrzymują punkty:
za 1 miejsce – 9
za 2 miejsce – 7
za 3 miejsce – 6
za 4 miejsce – 5
W przypadku równej ilości punktów zgromadzonych przez dwa, lub więcej drużyn, o ostatecznej kolejności drużyn decydują rzuty osobiste do kosza opiekunów tych drużyn 1 opiekun wykonuje trzy rzuty.
5. Nagrody: za zajęte miejsca 1,2,3,4- drużyna otrzymuje puchary, a zawodnicy za miejsca 1,2,3 – medale.
6. Dokumentacja drużyny: Imienne listy uczestników wg obowiązującego wzoru.
7. Zgłoszenia:
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału (tel. 501 38 63 95 – Wolska Renata) i podanie ilości uczestników przedstawicieli szkół, w terminie do dnia 12 czerwca br.
8. W sprawach nie objętych regulaminem, głos stanowiący ma organizator imprezy.
9. Prosimy, aby zawodnicy zespołów szkolnych ubrani byli w stroje reprezentacyjne swoich szkół i uczestniczyli w ceremonii otwarcia Finału.
Nadnotecki SZS w Pile