Franciszek Tamas obejmie stanowisko Starosty Pilskiego

21 listopada 2014 roku została zawarta umowa koalicyjna pomiędzy Klubem Radnych Porozumienia Samorządowego Rady Powiatu Pilskiego a Klubem Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pile.  Dzięki umowie stanowisko Starosty Pilskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pilskiego obejmie przedstawiciel Porozumienia Samorządowego Franciszek Tamas. Stanowisko Wicestarosty Pilskiego- Wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatu Pilskiego obejmie przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pile – Stefan Piechocki. Stanowisko Etatowego Członka Zarządu Powiatu Pilskiego obejmie przedstawiciel Porozumienia Samorządowego – Eligiusz Komarowski. Stanowiska dwóch pozostałych członków Zarządu Powiatu Pilskiego obejmą z PS Mirosław Pierko oraz z PSL Jerzy Wiesiołek.

Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Pilskiego będzie sprawować Kazimierz Wasiak z PS a funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pilskiego będą sprawowali przedstawiciele PSL Agnieszka Mrotek i Stanisław Wełniak.

Strony podpisanej umowy zgodnie deklarują współpracę w kadencji Rady Powiatu Pilskiego w latach 2014-2018. Współpraca ta obejmie podejmowanie zgodnych działań prowadzących do zrównoważonego rozwoju Powiatu Pilskiego, celem uczynienia go nowoczesnym, a jednocześnie szanującym lokalne tradycje. Jako działania priorytetowe podkreśla się wzmocnienie atrakcyjności Powiatu Pilskiego pod względem infrastruktury inwestycyjnej oraz skuteczne wykorzystanie środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, programów rządowych i innych możliwych źródeł. Strony zobowiązały się do jednolitego głosowania w najistotniejszych sprawach uzgodnionych przez Przewodniczących obu Klubów, w porozumieniu ze Starostą Pilskim, w szczególności w sprawach dotyczących uchwalenia budżetu Powiatu Pilskiego, udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pilskiego oraz wszelkich sprawach personalnych.

– Nasze programy wizji Powiatu Pilskiego są bardzo mocno zbliżone do siebie. Mówimy o zrównoważonym rozwoju powiatu, o inwestycjach przemysłowych, o bezrobociu. Mamy wspólny program na rozwiązanie problemów w służbie zdrowia. Te elementy spowodowały, że po głębokich rozmowach, przemyśleniach postanowiliśmy wspólnie tę umowę podpisać dla dobra Powiatu Pilskiego. Ja nigdy w tych rozmowach nie stawiałem warunków związanych ze stanowiskiem. Dla nas najważniejsze są tematy, które będziemy podejmowali oraz sposób ich rozwiązania. Inni, jako warunek stawiali stanowiska – mówi Stefan Piechocki, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pile.

– Rozmowy zawsze są trudne, jednak należy do nich podchodzić z wielkim spokojem, wybierając przy tym najlepszą opcję. Rozmawialiśmy ze wszystkimi. Ja osobiście wykonałem telefon do pana Tomasza Bugajskiego z PO i poinformowałem go, że jesteśmy skłoni z każdym się porozumieć, jednak on powiedział, że na spotkanie nie przyjedzie. My jesteśmy ludzie odpowiedzialnymi, którym na sercu leży dobro i rozwój powiatu oraz zadowolenie społeczeństwa. Chcemy ze wszystkimi współpracować. W Radzie Powiatu chcę być zwykłym, szeregowym radnym, który pragnie doradzać swoim kolegom oraz dzielić się doświadczeniem przedsiębiorcy, biznesmena i pracodawcy.- dodaje Henryk Stokłosa, przewodniczący Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego.

Jak zapewnił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe – Bogusław Mikita, nie są zagrożone jakiekolwiek miejsca pracy osób zatrudnionych w Starostwie. Według niego pracują tam osoby kompetentne, merytorycznie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków. Jednak istnieje potrzeba lepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności, aby służyli powiatowi najlepiej jak potrafią.

(SE)

franciszek_tamas_obejmie10

franciszek_tamas_obejmie25  franciszek_tamas_obejmie12 franciszek_tamas_obejmie13  franciszek_tamas_obejmie15 franciszek_tamas_obejmie16 franciszek_tamas_obejmie17 franciszek_tamas_obejmie18 franciszek_tamas_obejmie19 franciszek_tamas_obejmie20  franciszek_tamas_obejmie22 franciszek_tamas_obejmie23