Gdzie we wrześniu w Pile stanie fotoradar?

Gdzie_we_wrzesniu_w_Pile_stanie_fotoradar

Przedstawiamy wykaz miejsc, gdzie pilska Straż Miejska ustawi się z fotoradarem, w dniach od 1 do 30 września.

1.09.2014   al. Powstańców Wlkp.
2.09.2014   ul. Lelewela
3.09.2014   al. Niepodległości
4.09.2014   ul. Żeromskiego
5.09.2014   ul. Wyspiańskiego
8.09.2014   al. Powstańców Wlkp.
9.09.2014   ul. Lelewela
10.09.2014   ul. Wyspiańskiego
11.09.2014   al. Niepodległości
12.09.2014   al. Powstańców Wlkp.
15.09.2014   ul. Wyspiańskiego
16.09.2014   al. Niepodległości
17.09.2014   al. Powstańców Wlkp.
18.09.2014   ul. Lelewela
19.09.2014   ul. Żeromskiego
22.09.2014   al. Powstańców Wlkp.
23.09.2014   ul. Wyspiańskiego
24.09.2014   al. Powstańców Wlkp.
25.09.2014   al. Niepodległości
26.09.2014   ul. Lelewela
29.09.2014   al. Niepodległości
30.09.2014   ul. Wyspiańskiego

Wymienione miejsca kontroli prędkości przy użyciu fotoradaru przenośnego zostały wyznaczone w oparciu o sporządzoną analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Usytuowanie fotoradaru w innym miejscu niż wymienione powyżej – jest pomiarem natężenia ruchu i nie skutkuje rejestracją wykroczeń

/SM/