Gimbus bez badań technicznych

Kierowca przewoził dzieci gimbusem, który nie miał ważnych badań technicznych. Pojazd zatrzymali inspektorzy z Piły i skierowali do stacji kontroli pojazdów.

20 marca inspektorzy z pilskiego oddziału wielkopolskiej inspekcji uczestniczyli w akcji „Bezpieczna droga do szkoły – gimbus”. Podczas kontroli regularnych specjalnych przewozów osób inspektorzy sprawdzili cztery pojazdy, które zapewniały dowóz uczniów do jednej ze szkół położonych na terenie powiatu pilskiego. Skontrolowany został stan techniczny pojazdów, dokumenty wymagane podczas takiego rodzaju transportu oraz trzeźwość kierowców. Podczas kontroli inspektorzy ustalili, że jeden z pojazdów wykonywał transport bez ważnego okresowego badania technicznego, które skończyło ważność 8 marca bieżącego roku. Przy pojazdach świadczących usługi transportowe osób badania okresowe wymagane są co sześć miesięcy. Za to naruszenie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika, a pojazd został skierowany do stacji kontroli pojazdów w celu wykonania odpowiednich badan technicznych.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu