Gminne Spółdzielnie Energetyczne – możliwość tworzenia nowych rozwiązań dla rolników, konsumentów i samorządów – ciąg dalszy artykułu z kwietnia 2024

Pochylając się nad zgłaszanymi postulatami w trakcie trwających protestów rolniczych, poszukujemy dalszych rozwiązań, które mogą przynieść rozwiązania dla rolników i nie tylko, bo także dla konsumentów.

 

Kolejne spotkanie z Grupy Roboczej – powołanej przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, której pracami mam zaszczyt kierować. 18 kwietnia przystąpiliśmy do dalszych prac, zaczynając opracowywać możliwe kierunki rozwiązań dla ich postulatów (rolniczych). Rozpoczęliśmy od prezentacji przedstawionej przez Pana prof. UAM dr hab. inż. Piotra Kwiatkiewicza, który przedstawił nam potencjał gospodarczy na światowym rynku zbóż, gdzie Rosja zwiększyła swój areał uprawowy w skali całego kraju, a do 2024 roku zwiększy powierzchnię uprawową pszenicy do 29,5 mln ha, kukurydzy do 3 mln ha, żyta do 917,6 tys. ha, gryki do 1 mln ha. Uprawy zbóż i bobowatych w 2024 roku w sumie wyniosą prawie 48 mln ha. To efekt między innymi ocieplania się klimatu i rozpoczęcia uprawy areałów rolnych na terenach syberyjskich. To jest kolejna z głównych przyczyn niskiej ceny zbóż na rynku światowym. Te wyniki analizy były dodatkowym czynnikiem do poszukiwania nowych rozwiązań dla rolników w zbycie ich produktów rolnych.

 

Tu przychodzi nam Pan Profesor z pomocą przedstawiając model produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o system gorzelni i biogazowni w strukturze komunalnej gminy. To rozwiązanie będące częścią udziału samorządu gminnego, dostawców (rolnicy), a także lokalni mieszkańcy(odbiorcy) taniej energii elektrycznej i energii cieplnej.

 

Dziś społeczeństwo uważa, że „biogazownia” to negatywne zapachy…

 

SZANOWNI PAŃSTWO nic bardziej mylnego, dziś nowoczesne technologie pozwalają na wykorzystanie takich procesów produkcyjnych, które nie są uciążliwe dla odbiorców, ale mają korzyść w obniżeniu ceny energii elektrycznej i cieplnej. Analizując ceny na rynkach energii elektrycznej i cieplnej, wiemy że nieunikniony jest ich wzrost, a więc musimy szukać rozwiązań dla rolników, ustabilizowania ceny ich produktów rolnych, a tym samym uzyskać niskie ceny nośników energii.

 

Szukając rozwiązań musimy pamiętać jak funkcjonuje nasze rolnictwo, wielkopolskie rolnictwo, które jest jednym z najbardziej zmodernizowanych regionów rolniczych, nastawionych głównie na produkcję roślinną. Tu kolejna analiza gospodarstw rolnych dokonana przez ARiMR (agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa) pokazała, że średnie gospodarstwo rolne w Wielkopolsce, to gospodarstwo ok. 14,5 ha do 15 ha. Pochylając się nad tym zagadnieniem dochodzimy do wniosku, że transformacja gospodarstw rolnych będzie musiała ewaluować w stronę tworzenia gospodarstw nie mniejszych niż 50 ha, by opłacalność produkcji rolnej mogła być osiągnięta. Taka propozycja jest opracowywana w naszym wydziale rolnictwa i infrastruktury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co ma pozwolić stworzyć przestrzeń do inwestowania w instalacje wytwarzające nośniki energii, jak również rozwinąć tanie osiedla mieszkaniowe.

 

Kolejnym z ważnych czynników w naszych „lokalnych wyspach energetycznych”, na terenach gmin bądź w ich związkach lub stowarzyszeniach, to biogazownie i tworzenie rozproszonych elementów źródeł energii cieplnej, także gazowej i elektrycznej. Potencjał rolniczy Wielkopolski jest naprawdę duży, ale jego wykorzystanie nie jest do końca przemyślane, gdyż usystematyzowanie produkcji rolnej, a więc stworzenie bezpośrednich łańcuchów dostaw produktów rolnych do zakładów przetwórczych, również produkcji zwierzęcej powinno być oparte o grupy producenckie, by stawać się na rynku handlowym konkurencyjnym, a nie sprzedawać pośrednikom za niską a czasami bardzo niską (może nieopłacalną) cenę. W pracach Grupy uczestniczą też rolnicy z „Rola Wielkopolski” by mogli na bieżąco analizować proponowane rozwiązania. Dziś coraz częściej przedmiotem rzeczowej dyskusji jest brak stabilizacji rozwiązań prawnych dla rolnictwa, co przekłada się bezpośrednio na możliwość planowania rolników w dłuższym horyzoncie czasowym.

 

Kolejne spotkanie Grupy zaplanowane jest na 12 czerwca 2024, więc dalsze relacje związane z tymi pracami w lipcowym numerze TĘTNA, a w czerwcu kilka zdań, kilka słów podsumowania i planów związanych z nowo wybranymi samorządami lokalnymi.

 

Jarosław Maciejewski

Wicewojewoda Wielkopolski