Hemofilia – interwencja senatora Szejnfelda

hemofilia_interwencja

Chorzy na hemofilię są zaniepokojeni informacjami o możliwej zmianie zasad działania Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię, który jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Na protesty i postulaty zareagował senator Adam Szejnfeld, który w trybie pilnym wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

– Jeden na 100 Polaków ma mutację genetyczną powodującą zaburzenia krzepnięcia krwi, ale na szczęście hemofilia jest chorobą poddającą się leczeniu, co zapewnia możliwość funkcjonowania chorego w społeczeństwie. Warunkiem jest zapewnienie chorym odpowiedniego leczenie czynnikami krzepnięcia krwi. Wszelkie zatem problemy z ciągłością dostaw leków czy zasadami funkcjonowania systemu, mogą w istotny sposób zagrozić życiu i zdrowiu czy bezpieczeństwu chorych – wyjaśnia Szejnfeld.

– Obecnie Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, ale, jak alarmują zainteresowani, ma się to zmienić na ich niekorzyść. Obecna konstrukcja leczenia chorych poprzez MZ w ocenie chorych ma same zalety. Chociażby dlatego, że czynniki krzepnięcia krwi są sprawnie dostarczane potrzebującym nie tylko w szpitalach, ale także jest do nich bardzo dobry dostęp indywidualny. Dodatkowo, system opiera się na zakupach poprzez centralne przetargi, co pozwala uzyskiwać stosunkowo korzystne ceny zakupu – to wypowiedzi apelujących o interwencję chorych – informuje senator z Wielkopolski.

Ministerstwo Zdrowia planuje jednak przesunąć finansowanie programu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci obawiają się zatem, że jeśli NFZ dostanie dużo nowych zadań do sfinansowania, to zacznie brakować pieniędzy na ich program. Powstały obawy, że zmiany będą skutkować znacznym zmniejszeniem ilości środków, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł przeznaczyć na leczenie pacjentów, bowiem oznacza obciążenie płatnika szeregiem dodatkowych kosztów bez możliwości pokrycia ich – jak to było dotychczas – środkami z budżetu państwa.

– Chorzy i ich rodziny apelują o to, aby nie dokonywać zmian w Narodowym Programie Leczenia na Hemofilię, zwłaszcza w jego finansowaniu, obawiając się, że korekty mogą znacznie pogorszyć ich sytuację. Obawa ta jest o tyle uzasadniona, że żadne zmiany omawianego programu oraz zasad jego finansowania nie były konsultowane ze środowiskiem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, ani ze środowiskiem ekspertów, co trudno zrozumieć – podsumowuje senator Adam Szejnfeld.

W związku z otrzymywanymi skargami i postulatami w sprawie bezpieczeństwa chorych na hemofilię, senator Adam Szejnfeld zwrócił się o wyjaśnienia do Ministra Zdrowia.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda