Idzie nowe?! Już jutro NIEMA sesja Rady Powiatu w Pile

W piątek, 17 kwietnia, odbędzie się innowacyjna – w pełnym tego słowa znaczeniu – XX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Pile. Sesja zwołana – na wniosek Zarządu Powiatu w Pile, sygnowanego przez starostę Eligiusza Komarowskiego – przez Kazimierza Wasiaka, przewodniczącego Rady Powiatu, będzie przeprowadzona w „zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie”.

W Komunikacie Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile, rozesłanego wraz z innymi materiałami dotyczącymi nadzwyczajnej sesji, m.in. czytamy: W związku z prawnym dopuszczeniem przez ustawodawcę możliwości odbywania sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sposób inny niż określone w przepisach ustrojowych oraz w statutach tych jednostek zarządzam odbycie XX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 17 kwietnia 2020 r. w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie według poniżej określonych zasad. I dalej można zapoznać się z owymi zasadami.

Warto zacytować jedną z owych zasad opatrzoną nr 4, która brzmi: Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał odbywać się będzie w dniu sesji od godz. 8:20 do 10:00 na karcie do imiennego głosowania. Wzór karty do imiennego głosowania radny pobiera z platformy informacyjnej System Wymiany Plików Powiatu Pilskiego.

Taką wypełniona kartę z zaznaczeniem krzyżykiem w kratce woli radnego (za, przeciw, wstrzymuję się) należy zeskanować i wysłać miedzy 8:20 a 10:00 na adres Biura Rady Powiatu. Natomiast od radnego, który nie będzie mógł skorzystać z takiej formuły, po wcześniejszym (w dniu poprzedzającym sesję) poinformowaniu w formie SMS lub mailowo Biuro Rady, jego kartę odbierze umyślny (czyt. pracownik starostwa powiatowego w Pile).

A co z dyskusją nad procedowanymi projektami uchwał, pytaniami, replikami, tzw. ad vocem, etc.??? Nie ma takiej możliwości! Można jedynie dzień wcześniej, w godz. od 8:00 do 15:00 zadać pytanie telefonicznie trzem wyznaczonym osobom: Skarbnikowi Powiatu Pilskiego, Dyrektorowi/dyrektorce Wydziału Oświaty oraz dyrektorowi/dyrektorce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Rozumiem „strach” przed zakażeniem koronawirusem, ale można przecież sesję przeprowadzić z udziałem radnych odpowiednio zabezpieczonych, rozsadzonych w kilkumetrowych odległościach, itd., itp. Przecież jak od dawna wiadomo: nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu! No, chyba że nie o nadgorliwość chodzi!

– Zamiast wykorzystać jak w innych samorządach lub parlamencie dostępną od lat technologię, wprowadza się głosowanie… korespondencyjne. Ustawodawca wprowadził taką możliwość, ale czy rzeczywiście należy sięgać po takie środki? Sala, w której odbywają się sesje, jest przecież duża, a w razie potrzeby można byłoby wykorzystać jakąś aulę szkolną. To kpina z demokracji – komentuje tą „innowację” Rafał Zdzierela, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu w Pile.

Oprócz auli szkolnych, w których mogłaby odbyć się XX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile… jest przecież jeszcze stadion przy ulicy Okrzei.

M.M.

juz_jutro_niema1_01

juz_jutro_niema1_02