II Pilskie Targi Pracy

2_Pilskie_Targi_Pracy

W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyły się  I Pilskie Targi Pracy, które odbyły się w styczniu br,  już we wrześniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych na II Pilskie Subregionalne Targi Pracy. Kolejna edycja zaplanowana jest na 26 września (piątek w godzinach 14:00-16:00) oraz 27 września br. (sobota, w godzinach 11:00-14:00). Wzorem minionej edycji Targi odbędą się w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (Piła, ul. Dąbrowskiego 8).

Frekwencja w styczniu pokazała, że jest to wydarzenie potrzebne w naszym regionie, m.in. dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzoną formułę targów subregionalnych obejmujących obszar 6 powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko- trzcianeckiego, wałeckiego, złotowskiego, wągrowieckiego.

Partnerami wydarzenia pozostają również: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz uczelnie.

Przewidujemy 4 strefy:
– subregionalna (przedstawienie regionu + najwięksi pracodawcy)
– biznes (pracodawcy, Platforma Praca)
– strefa doradców ( m.in. punk t pisania CV, doradca biznesowy, zawodowy)
– otoczenie biznesu (uczelnie, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, WARP)

Oraz 3 sale wykładowe, na których planujemy warsztaty, wykłady i indywidualne konsultacje w tym m.in. Autoprezentacja w rozmowie z pracodawcą, Potencjał zawodowy atutem w drodze do zatrudnienia, symulacje rozmowy o pracę, czy Metamorfozy – panel, który cieszył się dużym zainteresowaniem podczas ostatnich targów.

Liczymy na obecność pracodawców z Piły i regionu. Oferujemy im bezpłatne miejsca wystawowe, na których będą mogli zaprezentować profil swojej firmy, jak i przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi pracownikami. Chętni będą mogli na miejscu skorzystać ze specjalnego miejsca, przeznaczonego na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona, ale Ci, którym nie uda się skorzystać ze stoiska mogą dostarczyć swoją ofertę do Platformy Praca. Pracownicy Platformy będą w czasie Targów, prezentować wszystkie oferty i przekazywać je zainteresowanym.

Zapraszamy osoby poszukujące pracy, zarówno bezrobotnych, jak i osoby, które zamierzają zmienić ścieżkę kariery, młodzież, która jest na etapie dokonywania wyborów dot. przyszłej kariery. Targi będą również okazją do zapoznania się z ofertą stażową.

Katarzyna Sztafel
Inspektor ds. promocji miasta
BP UM Piła