Inauguracja roku akademickiego na UAM w Pile

12 października odbyła się wspólna inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM w Pile oraz seniorów, słuchaczy należących do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Uroczystość, jak na święto akademickie przystało, była podniosła. Uczestniczyły w niej władze miasta, powiatu, parlamentarzyści i zaproszeni goście.

W przemówieniu inauguracyjnym nowy rektor, prof. dr. hab. Andrzej Lesicki, m.in. przedstawił historię uczelni, sukcesy oraz perspektywy dalszego rozwoju. Było też przemówienie pani Prezes UTW mgr Urszuli Nowak-Roznowskiej, w którym podkreślała, że UTW są adresowane do ludzi, którzy nie pracują już zawodowo, ale mają czas na realizację swoich pasji i zainteresowań.

W nowy rok akademicki wchodzimy z planami utrzymania wysokiej, jakości i kształcenia we wszystkich jednostkach uniwersyteckich – także w tych jednostkach, które są po za Poznaniem. Oczywiście zadaniem Uniwersytetu jest prowadzenie, rozwijanie badań naukowych. Jeśli chodzi o Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile to musi on znaleźć swoje miejsc w życiu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – są pewne regulacje prawne, do których jako Uniwersytet musimy się dostosować i szukać rozwiązań pozwalających w pełni wykorzystać ten wspaniały obiekt – mówił prof. dr. hab. Andrzej Lesicki. – Rolą Uniwersytetu jest kształcenie nie tylko studentów. My postrzegamy nasze zadania edukacyjne w dużo szerszym wymiarze. Jedną z możliwych form, które prowadzimy jest współpraca z UTW. Jesteśmy nastawieni na wsparcie kształcenia seniorów. Jesteśmy zwolennikami tego ustawicznego kształcenia przez całe życie. Objęcie patronatem miejscowego UTW to efekt też dobrej współpracy z Miastem Piłą.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego zakończył hymn „Gaudeamus”

Przed inauguracją roku akademickiego odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Piła, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pile. Porozumienie ma zapewnić słuchaczom korzystanie z sal Uczelni oraz kadry, możliwość organizowania konferencji czy wykładów. Prezydent Piły zapewnił o poprawieniu komunikacji autobusowej, aby łatwiej było dostać się na ulicę Kołobrzeską, do budynku Uczelni.

– Ideą UTW jest edukacja. W Pile istniejemy od ponad 15 lat i jest nas ponad 260 osób. Chcemy się zrzeszać i kształcić. Ta idea kształcenia przez całe życie funkcjonuje w tym Uniwersytecie. Dziękuje za wparcie i pomoc – powiedziała do zebranych Urszula Nowak – Roznowska, prezes UTW w Pile.

Obecnie, bo jeszcze trwa rekrutacja, w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile kształci się ponad 200 studentów. Najbardziej obleganymi kierunkami są: Informatyka Stosowana, Zarządzanie Oświatą oraz Gospodarka Wodna.

Sebastian Daukszewicz

inauguracja_roku_akademickiego0

inauguracja_roku_akademickiego39 inauguracja_roku_akademickiego1 inauguracja_roku_akademickiego2 inauguracja_roku_akademickiego3 inauguracja_roku_akademickiego4 inauguracja_roku_akademickiego5 inauguracja_roku_akademickiego6 inauguracja_roku_akademickiego7 inauguracja_roku_akademickiego8 inauguracja_roku_akademickiego9 inauguracja_roku_akademickiego10 inauguracja_roku_akademickiego11 inauguracja_roku_akademickiego12 inauguracja_roku_akademickiego13 inauguracja_roku_akademickiego14 inauguracja_roku_akademickiego15 inauguracja_roku_akademickiego16 inauguracja_roku_akademickiego17 inauguracja_roku_akademickiego18 inauguracja_roku_akademickiego19 inauguracja_roku_akademickiego20 inauguracja_roku_akademickiego21 inauguracja_roku_akademickiego22 inauguracja_roku_akademickiego23 inauguracja_roku_akademickiego24 inauguracja_roku_akademickiego25 inauguracja_roku_akademickiego26 inauguracja_roku_akademickiego27 inauguracja_roku_akademickiego28 inauguracja_roku_akademickiego29 inauguracja_roku_akademickiego30 inauguracja_roku_akademickiego31 inauguracja_roku_akademickiego32 inauguracja_roku_akademickiego33 inauguracja_roku_akademickiego34 inauguracja_roku_akademickiego35 inauguracja_roku_akademickiego36 inauguracja_roku_akademickiego37 inauguracja_roku_akademickiego38