Inauguracja roku przedszkolnego 2022/2023 w Śmiardowie Krajeńskim

1 września w Śmiardowie Krajeńskim zainaugurowano kolejny rok przedszkolny 2022/2023. Podczas wydarzenia uroczyście otwarto budynek filialny, który przeszedł gruntowną przebudowę, termomodernizację.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż dzięki przeprowadzonej inwestycji dzieci będą miały dużo bardziej komfortowe warunki do nauki, gier, zabaw. Korzystając z okazji burmistrz podziękował wszystkim osobom, które angażowały się to zadanie: Rademu Rady Miejskiej w Krajence Jerzemu Michałkowi, który wspierał, kontrolował postęp prac, Sołtys Małgorzacie Miłoch, która doradzała, włączała się w proces inwestycyjny, strażakom OSP Śmiardowo Krajeńskie, gronu pedagogicznemu, mieszkańcom. Na ręce Dyrektor Barbary Krzemińskiej, która w tym roku obchodzi kolejny już jubileusz pracy burmistrz złożył bukiet kwiatów, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, wkład w wychowanie młodych pokoleń. Słów podziękowań nie szczędziła również Pani Dyrektor, stwierdzając, iż budynek zmienił się nie do poznania. Poświęcenia obiektu dokonał ks. kanonik, proboszcz parafii pw. św. Anny w Krajence Grzegorz Fabiszak. Rodzice dzieci, goście mieli możliwość obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez przedszkolaków po którym przespacerowali się po obiekcie, by zobaczyć efekt wykonanych prac.

Nie zabrakło również specjalnie przygotowanych na ten dzień upominków, którymi obdarowane zostały dzieci.

W ramach zadania wykonano: ocieplenie fundamentów, ocieplenie ścian, wymianę parapetów, orynnowania, docieplenie stropodachu, docieplenie podłóg i wykonanie posadzek, malowanie pomieszczeń, wymianę kotła gazowego o mocy 40,8 kW, wykonanie schodów technicznych do kotłowni, modernizację wejść do budynku, wykonanie chodnika – dojścia do rampy dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji odgromowej, modernizację instalacji elektrycznej – wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont pomieszczeń.

Wartość zadania 723 562,08 zł.

Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Urząd Gminy i Miasta Krajenka

inauguracja_roku001

inauguracja_roku002 inauguracja_roku003 inauguracja_roku004 inauguracja_roku005 inauguracja_roku006 inauguracja_roku007 inauguracja_roku008 inauguracja_roku009 inauguracja_roku010 inauguracja_roku011 inauguracja_roku012 inauguracja_roku013 inauguracja_roku014 inauguracja_roku015 inauguracja_roku016 inauguracja_roku017 inauguracja_roku018 inauguracja_roku019 inauguracja_roku020 inauguracja_roku021 inauguracja_roku022 inauguracja_roku023