Informacja dla kandydatów na wolontariuszy WOŚP 2017

informacja_dla_kandydatow_na_wolontariuszy

Wszyscy chętni, którzy chcą zostać wolontariuszami 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do Sztabu WOŚP w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile.

Zgłoszenie zawierające poniższe dane prosimy wysyłać elektronicznie na adres: info@rck.pila.pl

•    Imię i nazwisko
•    Zdjęcie legitymacyjne (rozdzielczość min. 800×600 pikseli)
•    PESEL
•    Dokładny adres zamieszkania
•    Nazwa i adres szkoły / miejsca pracy
•    Adres mailowy
•    Numer telefonu (domowy lub komórkowy)
•    W przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów na wolontariuszy trwać będzie do dnia 25.11.2016 r.

Z poważaniem

Szef Sztabu WOŚP
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile
Stanisław Dąbek