Jeden z największych uniwersytetów w Turcji partnerem pilskiej PWSZ

Jeden_z_najwiekszych_uniwersytetow

25 września Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Rektor Istanbul Aydin University – prof. dr. Yadigar İzmirli, zawarli umowę, umożliwiającą współpracę na rzecz tworzenia międzynarodowych programów studiów o podwójnym dyplomie oraz współpracę naukowo-badawczą.

Należy podkreślić, że stambulska uczelnia z ponad 32 000 studentów należy do największych prywatnych uniwersytetów w Turcji i jest pretendentem do grona 500 najlepszych uczelni wyższych na świecie. Nastawienie na praktyczny wymiar kształcenia przy współpracy z ponad 3 000 pracodawców z niemal wszystkich sektorów gospodarki, z 83% współczynnikiem zatrudnienia absolwentów w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia studiów.

Zawarcie umowy zwieńczyło pięciodniowy wyjazd w ramach Programu Erasmus, w którym uczestniczyli także przedstawiciele kadry Uczelni. Cel spotkania to przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, upraktyczniania kierunków studiów, tworzenia programów kształcenia w języku angielskim, rekrutacji cudzoziemców na pełen tok studiów, transferu technologii do otoczenia gospodarczego i ekonomicznego. Poruszono również problematykę aktywności sportowej i kulturalnej studentów, a także form wsparcia świadczonych przez uczelnie. Duży nacisk położono na formy wsparcia studentów reprezentujących swoje uczelnie w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Poza elementami szkoleniowymi w czasie spotkań z reprezentantami IUA poruszone zostały zagadnienia: kooperacji w zakresie wydawnictw o charakterze międzynarodowym, wymian kadry dydaktycznej i naukowej celem podnoszenia jakości oferowanych programów kształcenia, a także możliwość realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych w ramach programu Horyzont 2020.

Aleksandra Fabiszak
Fot. Łukasz Marczak