Kolejny dowód na to, że Piła musi być powiatem grodzkim

kolejny_dowod

Przedstawiona przez zarząd powiatu propozycja współfinansowania przebudowy mostu Bolesława Krzywoustego, położonego w przebiegu drogi powiatowej (ulica 11 Listopada), nie pozwala na przeprowadzenie inwestycji w wymaganym zakresie. Decydują o tym kwestie administracyjno-budowlane oraz społeczne.

Przypomnijmy: o pilnej konieczności przebudowy mostu B. Krzywoustego, mówi ekspertyza techniczna, która została przygotowana w 2020 roku na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Powodem jest uszkodzenie przęsła środkowego oraz zła jakość betonu, którego kilkadziesiąt lat temu użyto do budowy mostu. W związku z tym, że przeprawa przez Gwdę znajduje się w ciągu drogi powiatowej, obowiązek przeprowadzenia inwestycji spoczywa Starostwie Powiatowym w Pile. Mimo to Prezydent Miasta Piły złożył w imieniu gminy propozycję współfinansowania przebudowy mostu.

– Wymaga on pilnej interwencji i dlatego w grudniu wystąpiłem do zarządu i radnych powiatu pilskiego o znalezienie i przeznaczenie pieniędzy na finansowanie tej inwestycji, która jest ważna nie tylko dla mieszkańców miasta. Oczekuję pokrycia z ich strony tylko 50 procent kosztów inwestycji oraz że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta szybko – poinformował prezydent Piotr Głowski.

Dodajmy, że koszt inwestycji to około 12 000 000 złotych, ale jej przeprowadzenie pozwoli na użytkowanie mostu B. Krzywoustego przez 60 – 80 lat.

Tymczasem w odpowiedzi wicestarosta Arkadiusz Kubich, w imieniu władz powiatu pilskiego zaproponował, by miasto na sfinansowanie przebudowy wykorzystało w ciągu trzech lat 3 000 000 złotych (po milionie w ciągu roku), które powiat pilski przekazuje w ramach porozumienia na bieżące utrzymanie przebiegających przez Piłę dróg powiatowych.

– Najdelikatniej rzecz ujmując, jest to oferta niepoważna. Po pierwsze most Krzywoustego jest przeprawą kluczową nie tylko dla mieszkańców Piły i przebudowa powinna zostać wykonana kompleksowo. Po drugie – z tego samego powodu – powinna zostać wykonana szybko, a nie ciągnąć się przez lata. Po trzecie, takie rozwiązanie spowodowałoby konieczność, zaniechania bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez aż 3 lata. Taka sytuacja jest niedopuszczalna tym bardziej, że potrzeby w tym obszarze są bardzo duże. Po czwarte wreszcie, wartej 12 000 000 złotych inwestycji, nie można w żaden sposób zaliczyć „do bieżącego utrzymania dróg”, które polega przede wszystkim na wykonywaniu koniecznych naprawach nawierzchni, czy odśnieżaniu ulic w czasie zimy, ani do drobnych inwestycji, na które powiat przeznacza rocznie tylko 1 mln złotych – podkreśla P. Głowski.

Dlatego w odpowiedzi na propozycję powiatu pilskiego prezydent Piły po raz ostatni zaapelował, by aby oba samorządy wzięły na siebie po 50 procent wydatku inwestycyjnego. Piotr Głowski poinformował także starostę, iż Rada Miasta Piły z uwagi na pilność przebudowy mostu podjęła uchwałę, w której zabezpieczyła pieniądze na wykonanie projektu budowlanego. W przypadku braku pilnego porozumienia inwestycja prowadzona będzie bez udziału powiatu, a wydatki poniesione na budowę (już w 100%) ściągane w trybie przewidzianym dla sytuacji, gdy właściciel nie dopełnia swoich obowiązków, a samorząd miejski zmuszony jest działać.
Pełny tekst odpowiedzi Prezydenta Miasta Piły na propozycję władz powiatu publikujemy tutaj – http://www.pila.pl/files/file/SKM_C454e21031216320.pdf.

Piotr Gadzinowski
rzecznik prasowy UM Piły