Konkurs Grantowy Fundacji BGK „Na dobry początek”

Konkurs_Grantowy_Fundacji_BGK_Na_dobry_poczatek

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku 2 – 8 lat. Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym  projektem (do 10% kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie można wypełnić na platformie: http://dotacje.fundacjabgk.pl/ do 10 września 2014 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego: http://www.fundacjabgk.pl.

e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl
tel. (22) 522- 93- 75.

Starostwo Powiatowe w Pile