Lewica Razem w wyborach powiatowych i miejskich

lewica_razem_w_wyborach
7 sierpnia 2014r. odbyło się posiedzenie RP SLD, w którym udział wzięli także radni SLD – powiatowi i miejscy oraz prezesi ON PZW i ZO PZD. Posiedzenie było poświęcone w całości listopadowym wyborom samorządowym. Przewodniczący RP – Tadeusz Rzemykowski przedstawił aktualny stan list kandydatów do: sejmiku województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego i miasta Piły.

Potwierdził, że do sejmiku są dwie odrębne listy: SLD-UP i TR. W wyborach do powiatu i miasta SLD idzie razem z: Unią Pracy, Twoim Ruchem, Klubem Pilskiej Lewicy i Klubem Radnych „Razem dla Piły”. Prowadzone są też rozmowy z różnymi lewicowymi środowiskami społecznymi w powiecie i Pile. Tempo pozyskiwania wartościowych i popularnych kandydatów na radnych jest wysokie. Postanowiono jednogłośnie, że SLD będzie reprezentowane w przyszłym Komitecie Wyborczym Wyborców „Lewica Razem” przez Tadeusza Rzemykowskiego, Zenona Kułagę i Leszka Partykę. Zaaprobowano na przewodniczącego tego komitetu Włodzimierza Michalskiego – przewodniczącego Klubu Pilskiej Lewicy. RP SLD uznała za niezbędne zapisanie w oświadczeniu o powołaniu KWW „Lewica Razem” obowiązek wstąpienia przyszłych radnych do klubu radnych „Lewica Razem”.

Tadeusz Rzemykowski zaprosił wszystkich obecnych na uroczystość w dniu 14 sierpnia związaną ze Świętem Wojska Polskiego. Na zakończenie posiedzenia RP zobowiązała członków SLD do czynnego udziału w zbieraniu podpisów osób popierających obywatelski projekt zmiany ustawy „Prawo Budowlane” i innych ustaw dotyczących altan na Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Źródło:  www.lewicarazem.pl