Listopadowe Kalendarzowe Spotkanie Autorskie

13 listopada w gościnnych progach Klubu Muzycznego Scena w Pile publiczność mogła zapoznać się poezją Katarzyny Olter-Kordylewicz, malarstwem Janusza Argasińskiego oraz muzyką Stanisława i Krzysztofa Malińskich.

Było to przedostanie w tym roku „Listopadowe kalendarzowe spotkanie autorskie”, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy opuszczali Klub z zadowoleniem wymalowanym na twarzy.

Janusz Argasiński – ur. 18 VII 1953 roku w Przemyślu. Od 1978 roku mieszkaniec Piły. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1978. Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym. Duży przełom w jego twórczości w latach 1984-1985 podczas pobytu w USA, gdzie doskonalił swój warsztat malarski, poznawał nowe techniki i sprzęt. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z roku 1979. Twórczość Janusza nie jest realistycznym przekazem rzeczywistości, odzwierciedla ona jego stany ducha, skojarzenia i refleksje sprowokowane przez otaczający go świat. Od 36 lat bierze czynny udział w wystawach środowiska pilskiego. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych. Prace jego cieszą się zainteresowaniem kolekcjonerów w kraju i za granicą. W latach 2003-2009 jako terapeuta zajęciowy pracował z osobami nie pełnosprawnymi organizując i uczestnicząc w szeregu aukcjach na rzecz tych osób.  Obecnie pracownik, BWA i UP na stanowisku specjalisty ds. plastyki.

Katarzyna Olter-Kordylewicz – ur.1973 w Pile. Swoje prace eksponowała na wystawach indywidualnych w kraju oraz na wystawach zbiorowych, również za granicą. Zafascynowana fotografią Gavina Hammonda, tworzy fotografię architektury Piły widzianej z perspektywy odbicia w kałuży, czego uwieńczeniem jest wystawa indywidualna ” Życie Kałużami się Rozbija ” w 2012 roku. Spełnia się w fotografii artystycznej, tworząc niepowtarzalny wyraz przekazu. Projekty fotograficzne w publikacji: ” W Poszukiwaniu Tożsamości Kulturowej Miasta „, „ Rzecz o Pilanach Wartych Spotkania ”wydanych przez Państwową Wyższą szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, „ Viersze Evy ” – Ewa Nowakowska – tomik wierszy”, Do końca w Pile” – Joseph Sztukowski – książka historyczna”, Całe życie dusz” – Katarzyna Kordylewicz – debiut poetycki.

(SE)

listopadowe_kalendarzowe_spotkanie10

listopadowe_kalendarzowe_spotkanie36 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie11 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie12 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie13 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie14 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie15 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie16 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie17 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie18 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie19 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie20 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie21 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie22 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie23 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie24 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie25 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie26 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie27 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie28 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie29 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie30 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie31 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie32 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie33 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie34 listopadowe_kalendarzowe_spotkanie35