Lokal usługowy i parking z zasobu AMW czekają na najemców w Pile

Wszyscy, którzy myślą o rozkręceniu własnego biznesu w Pile powinni przyjrzeć się grudniowym przetargom organizowanym przez bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego. Już 10 grudnia br. będzie można zostać najemcą lokalu użytkowego położonego przy ul. Okólnej 25 lub terenu przy al. Powstańców Wielkopolskich 198, gdzie można prowadzić parking. Zyski z najmu nieruchomości zbędnych wojsku, działek i obiektów AMW przekaże na realizację swoich ustawowych zadań związanych z zakwaterowaniem żołnierzy.

Na pierwszy z przetargów – zaplanowany na wtorek, 10 grudnia br. o 9:00 – trafi obiekt przy ul. Okólnej 25 w Pile. Na nowego najemcę czeka tam lokal o powierzchni 74 m2, na których będzie mógł otworzyć sklep lub inny punkt usługowy. Rozwinięciu swoich biznesowych planów związanych z handlem i usługami sprzyja też pobliska infrastruktura. Pod lokalem znajduje się specjalnie wydzielone miejsce na rozładunek towaru. Atutem jest też lokalizacja: nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów usługowych i mieszkaniowych. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 855 zł.

Kolejna nieruchomością, którą w Pile ma do zaoferowania Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy, jest teren przy al. Powstańców Wielkopolskich 198. To blisko 3600 m² utwardzonego gruntu, który najemca może z powodzeniem wykorzystać na prowadzenie parkingu. Nieruchomość  położona jest w odległości około 3 km od centrum miasta, w pobliżu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 z drogą krajową nr 10 (Szczecin-Bydgoszcz). Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny leśne oraz obszar strzelnicy sportowej „Tarcza”. Licytację zaplanowano 10 grudnia o godz. 10:00. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu ustalono na 1 920 zł.

Do podanych wywoławczych stawek czynszu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości. Warunkiem udziału w organizowanych przez Agencję przetargach jest wpłata wadium w wysokości oraz terminie wskazanym w ogłoszeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości”.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dydyszko
Kierownik Działu ds. Marketingu i PR
tel. (81) 474 61 79
kom. 603 736 092
e-mail: j.dydyszko@amw.com.pl

J.D.

lokal_uslugowy_i_parking1_01

lokal_uslugowy_i_parking1_02