Mamy decyzję środowiskową dla S10 z Wyrzyska do Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla drogi ekspresowej S10 Wyrzysk – Bydgoszcz. To ważny krok do realizacji 40-kilometrowego fragmentu S10, który w przyszłości zbliży Szczecin i Bydgoszcz.

Etap przygotowania inwestycji

Przypominamy, że 26 czerwca 2018 r. podpisaliśmy z firmą Mosty Katowice umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz. 30 czerwca 2021 r. złożyliśmy do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. We wniosku jako rekomendowany wskazaliśmy wariant 7 (błękitny) o długości około 40 km. Wydana decyzja otwiera drogę do dalszych prac przygotowawczych, a następnie realizacji w systemie Projektuj i buduj. W ramach zadania powstaną m.in. cztery węzły drogowe (Sadki, Nakło, Ślesin, Kruszyn), 21 obiektów inżynierskich i dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Prace budowlane planowane są na lata 2026-2028.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 odcinek drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz – Nakło nad Notecią – Wyrzysk pokonuje średnio ok. 11,5 tys. pojazdów na dobę. W 2046 r. prognozujemy natężenie na poziomie 30-35 tys. poj./dobę, a w obrębie Bydgoszczy na poziomie 41 tys. poj./dobę.

Ochrona środowiska

Inwestycja zostanie zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony przyrody, zasobów naturalnych, zabytków i ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Zgodnie z DŚU, w celu ograniczenia hałasu będą wykonane m.in. ekrany akustyczne. Ponadto, aby zapewnić właściwe warunki migracji zwierząt, zostaną wybudowane przejścia dla płazów i zwierząt małych oraz dla zwierząt średnich i dużych. W ramach inwestycji wykonane zostaną również nasadzenia zieleni, a w rejonie przedsięwzięcia zostaną umieszczone skrzynki lęgowe dla ptaków. Zadanie obejmuje także budowę zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

S10 – kluczowa inwestycja dla Polski i regionu

Aktualnie w woj. kujawsko-pomorskim mamy do dyspozycji 24 km drogi ekspresowej S10. Jest to południowa obwodnica Torunia (oddana do użytku w 2006 r.) oraz odcinek obwodnicy Bydgoszczy pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Południe (oddana w 2010 r.). Dodatkowe 7 km S10 Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Błonie ma wspólny przebieg z ukończoną w grudniu 2020 r. drogą ekspresową S5 z Tryszczyna do Białych Błot. W tym roku podpisaliśmy już trzy z czterech umów na realizację S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Zakończenie prac na tym 50-kilometrowym odcinku planowane jest w 2026 r. Natomiast w sierpniu br. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ dla S10 od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S50).

Droga ekspresowa S10 stanowić będzie w przyszłości najkrótsze połączenie drogowe Szczecina z Warszawą. Dla regionu stanowi klucz do połączenia drogą ekspresową dwóch największych jego miast – Bydgoszczy i Torunia – oraz sprawnego dojazdu do województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

Źródło:  GDDKiA Bydgoszcz

mamy_decyzje

DCIM101MEDIADJI_0075.JPG mamy_decyzje_03 mamy_decyzje_04 mamy_decyzje_05 mamy_decyzje_06 mamy_decyzje_07 mamy_decyzje_08