Myślami przy wyborach, czynami przy codziennych obowiązkach

Styczniowa Sesja Rady Powiatu w Pile za nami, ale radni powiatowi KO (i pewnie nie tylko) już coraz częściej zmierzają myślami do kolejnych wyborów samorządowych, które zbliżają się wielkimi krokami. Właśnie w tym wydaniu „Po właściwej stronie lustra” dwójka radnych w swych tekstach nawiązuje do tej ważnej elekcji, zaś pozostali skupili się na innych, niemniej ważnych kwestiach.

 

Oddajmy zatem głos radnym opozycji (czytaj: Koalicji Obywatelskiej PO):

 

Rafał Zdzierela

Śródmieście, Zamość

 

Społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego, a prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi jest jedną z demokratycznych zasad. Stanowi o tym Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 r., a przyjęta przez Polskę 26 kwietnia 1993 r. Wspominam ją, gdyż w tym roku obchodzić będziemy święto naszej lokalnej demokracji – wybory samorządowe.

 

Przed rządami PiS kadencja wybranych przez mieszkanki i mieszkańców władz samorządowych trwała 4 lata. Zmieniono ją jednak na 5-letnią. To była zła decyzja. Należę do tych samorządowców, którzy uznają za konieczność częstsze, niż raz na 5 lat, pytanie o zdanie lokalnej społeczności – w tym, w odniesieniu do kwestii kadrowych, podczas wyborów.

 

Dodać należy, że 5-letnia kadencja samorządów została przez PiS-owską większość w Sejmie dodatkowo… wydłużona o pół roku! Sprzeciwiały się temu wszystkie ówczesne kluby opozycyjne, jednak partia Kaczyńskiego postawiła na swoim, a prezydent A. Duda ustawę podpisał. Skutkiem tego są wybory na wiosnę, a nie ubiegłej jesieni.

 

Eksperci twierdzą, że faktycznym powodem podejmowanej w 2022 roku decyzji o wydłużeniu do 5-ciu i pół roku kadencji była kalkulacja wyborcza Kaczyńskiego. Przeliczył się jednak.

 

Tak więc 7 kwietnia bardzo wiele i na wiele (!) lat będzie w naszych rękach.

 

Małgorzata Karwacka

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

 

Przed nami wybory samorządowe, które zostały zaplanowane na 7 kwietnia, druga tura na 21 kwietnia 2024 r. W dniu, kiedy pojawiło się w Dzienniku Ustaw podpisane przez premiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to oficjalnie ruszyła kampania wyborcza.

 

Będziemy w tych wyborach decydować, oddając swój głos, kto będzie nas reprezentował w samorządach dbając o nasze interesy dotyczące np. dróg, chodników, oświetlenia, placów zabaw, boisk, wydarzeń kulturalnych, zdrowia, bezpieczeństwa itp.

 

Dobry radny powinien cechować się empatią, zaufaniem społecznym i uczciwością. Powinien być komunikatywny i skrupulatny w działaniu. Obowiązkiem radnego jest kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej, utrzymywaniem stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowanie zgłaszanych przez nich postulatów i przekazywanie ich władzom samorządowym.

 

Dlatego warto, przed oddaniem głosu w czasie wyborów, zastanowić się, komu powierzyć tak ważny mandat zaufania na kolejne lata. W wyborach głos może oddać każdy obywatel, który ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu głosowania, na stałe zamieszkuje w obszarze gminy, powiatu, województwa, gdzie działa wybierany organ oraz posiada czynne prawo wyborcze.

 

Szczerze zachęcam do wzięcia udziału w wyborach i zagłosowanie, bo to od nas zależy jak rozwijać się będzie dalej nasza „mała ojczyzna”.

 

Grzegorz Wądołowski

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

 

Ostatni rok, ostatnie miesiące obfitują w bardzo ciekawe wydarzenia. Odbyły się wybory parlamentarne, przyniosły tak bardzo oczekiwane zmiany. Przed nami wybory samorządowe i do Europarlamentu.

Na pilskiej scenie wydarzeń doszło do wyborów w największej w regionie Pilskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej i nowe Rady Osiedlowe. Zarząd wraz z Radą podjęły bardzo ważne decyzje związane z postulatami zgłaszanymi przez członków na walnych zebraniach. Dotyczy to remontu wielu balkonów, a przede wszystkim wypracowania koncepcji budowy wind osobowych w budynkach 4 i 5 kondygnacyjnych. Można w tym przypadku uzyskać bardzo korzystne warunki kredytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego, poprzez środki z Funduszu Dostępności oraz z Pefronu. To Wielkie wyzwanie i niemałe przedsięwzięcie finansowe i budowlane w całości przekraczające kwotę 220 milionów zł.

 

Czy PSM L-W na to stać? Pewnie nie od razu. Nie wszystkie budynki, które powstały w latach 60., 70. nadają się do realizacji tego niewątpliwie ambitnego i odważnego zadania. Na wstępie potrzebny jest rzetelny audyt. Potrzebne są opinie mieszkańców konkretnego budynku czy nieruchomości. Tu duża rola pracowników administracji osiedlowych, aktywne lobbowanie Zarządu i Rady Nadzorczej. Ale pierwsze kroki już zostały zrobione.

 

Na najbliższych zebraniach członków spółdzielni, które odbędą się wiosną z pewnością poznamy więcej szczegółów. Warto w nich aktywnie uczestniczyć.

 

Wojciech Szutkowski

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

 

Zadania z zakresu oświaty obok zdrowia i pomocy społecznej należą do najważniejszych zadań powiatu. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu w Pile, Zarząd Powiatu w Pile na czele ze starostą Eligiuszem Komarowskim i popierającymi go radnymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia Samorządowego przedstawił projekt uchwały dot. zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kijaszkowie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.

 

Jak wynika z przedłożonego materiału Starosta nie znalazł sposobu na zagospodarowanie byłego Domu Dziecka w Kijaszkowie. Trudno zadowolić się tłumaczeniem, że mimo wysyłania ofert do zainteresowanych podmiotów jedynie przez okres ponad 9 lat otrzymano jeden telefon od zainteresowanej osoby. W tym miejscu można przypomnieć medialne doniesienia dot. nieprawidłowości w nadzorowanym przez Starostę Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy.

 

Z uzasadnienia do uchwały można się jednocześnie dowiedzieć, że w okresie od 2017 roku liczba uczniów zmniejszyła się z 111 osób do 35 według stanu na 2023 rok. Z danych z internetu można się dowiedzieć, że w roku szkolnym 2021/2022 w Polsce było 89 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, posiadających 5423 miejsc. Rocznie Sądy wydają około 23 tysiące wyroków dot. nieletnich wchodzących w konflikt z prawem, wymagających umieszczenia w specjalistycznych ośrodkach wychowawczych dla trudnej młodzieży.

 

Negatywną opinię dot. funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy została również opisana przez inspektorów NIK w Szczecinie, stąd trudno, aby znajdowali się chętni do wyżej wymienionych placówek.

 

Paweł Jarczak

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

 

Blisko 600 tysięcy złotych, tyle zebrano w ramach 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pile i w  Dobrzycy. Ostateczny wynik poznamy dopiero po zakończeniu licytacji internetowych, ale już dziś wiemy, że mieszkańcy naszego regionu szeroko otworzyli swoje serca i portfele, bijąc kolejny rekord.

 

Zebrana kwota przeznaczona będzie na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. W niedzielę 28 stycznia na ulicach naszego miasta kwestowało ponad 120 wolontariuszy, a sale sportowe, centra kultury, place, boiska były wypełnione przez pilan grających razem z orkiestrą Jurka Owsiaka.

 

W Pile funkcjonowały dwa sztaby WOŚP – w Regionalnym Centrum Kultury oraz przy Szkole Podstawowej Nr 11. Niezwykły klimat zdaniem uczestników stworzył prężnie działający sztab w Dobrzycy. A zatem brawo Piła, brawo pilanie, brawo mieszkańcy Dobrzycy, brawo wolontariusze, brawo szefowie sztabów zawsze można na Was liczyć.

 

Nie pozostaje zatem nic innego jak zacytować ks. Jana Kaczkowskiego „z Owsiakiem chętnie pójdę nawet do piekła”. Do zobaczenia podczas 33 finału WOŚP. Siema!

 

Zapraszam do lektury kolejnych wypowiedzi radnych KO, już w marcu tego roku.

 

M.M.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *