Nagradzamy działania i zachowania proekologiczne

nagradzamy_dzialania

Pilski Altvater laureatem konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” w kategorii Lider Recyklingu. W kategorii Edukacja Ekologiczna kapituła wyróżniła Związek Gmin Krajny.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego już od kilku lat jest współorganizatorem „Konkursu Aktywni w Wielkopolsce”, przeprowadzanego w ramach „Konkursu Puchar Recyklingu” – jedynego w Polsce wydarzenia, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Inicjatywy te towarzyszą odbywającemu się w październiku Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska ENVICON.

– Zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia nie jest przypadkowe. Samorząd Województwa realizuje zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką odpadami – od opracowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami poprzez monitorowanie procesów zbierania i przetwarzania odpadów inicjowanych przez gminy, aż do wydawania różnego rodzaju pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami przez poszczególne podmioty. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku nagradzamy podmioty stosujące najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, promujące nowe rozwiązania w zakresie sposobu odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów oraz prowadzące edukację ekologiczną na terenie naszego województwa – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1) w kategorii Lider Recyklingu: spółka Altvater Piła sp. z o. o – otrzymała nagrodę w wysokości 10 000 zł;

2) w kategorii Gmina Recyklingu: Gmina Kępno – otrzymała nagrodę w wysokości 9 000 zł oraz Gmina Grzegorzew – otrzymała nagrodę w wysokości 8 000 zł;

3) w kategorii Edukacja Ekologiczna wyróżniono:

     – Związek Gmin Krajny;

     – Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu;

     – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kalisz.

Każdy z wyróżnionych podmiotów otrzymał po 6 000 zł.

– Ilość zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki odpadami, jakie realizują m. in. samorządy województw, jest z roku na rok coraz większa. Wynika to z coraz wyższych standardów i coraz ambitniejszych celów stawianych przez prawodawstwo unijne, a w konsekwencji również krajowe. Doświadczenia organów administracji publicznej wskazują, że sam przepis prawa może nie wystarczyć, by osiągnąć zakładane rezultaty. Niezwykle ważna jest też odpowiednia edukacja i promowanie określonych zachowań proekologicznych. Dlatego jako samorząd województwa takie działania nagradzamy i wyróżniamy – podsumowuje Jacek Bogusławski.

red