NATURALNIE, ŻE NATURA!

Projekt Stowarzyszenia Na Górze dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

1. Streszczenie przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji.

NATURALNĄ POTRZEBĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA JEST AKTYWNOŚĆ W NATURALNYM ŚRODOWISKU. Niestety, osoby z niepełnosprawnościami są zazwyczaj mało aktywne ruchowo. Celem naszego przedsięwzięcia jest zmiana tej sytuacji.

Wspólnie pomożemy pszczołom budując dla nich ul, aby one później mogły pomagać ludziom; wykonamy ceramiczne naczynia z wzorami nawiązującymi do natury, na których później nasi goście – uczestnicy spotkań podsumowujących realizację projektu – zostaną poczęstowani zdrową żywnością; będziemy tworzyć muzykę wykorzystując przede wszystkim najbardziej naturalne, pierwotne instrumenty – bębny; odbędziemy piesze wyprawy po pięknych chodzieskich, polodowcowych terenach – zalesionych wzgórzach z położonymi wśród nich jeziorami.

W trakcie realizacji wszystkich w/w form zajęć będziemy rozmawiali z uczestnikami o wartości naturalnego, proekologicznego rozwoju indywidualnego i społecznego. Z tym samym przesłaniem będziemy docierać poprzez lokalne media do szerszego społeczeństwa – obserwatorów naszego przedsięwzięcia.

Poza zaktywizowaniem osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście naturalnych tematów, zwrócimy też uwagę społeczną na to, że osobom tym warto dać możliwość pełnosprawnego funkcjonowania w dziedzinach, w których ich niepełnosprawność nie ma żadnego znaczenia lub stanowi tylko nieznaczne utrudnienie, a które najczęściej dość łatwo można pokonać. Tak jest m.in. w twórczości artystycznej, aktywności ekologicznej czy turystycznej, czyli właśnie w tych formach, które proponujemy. Nasze przedsięwzięcie ma pokazać, że osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w tych sferach świetnie sobie radzą.

Pomoże w tym teledysk i reportaż, w którym zostanie wykorzystany utwór przygotowany w czasie trwania warsztatów bębniarskich. Teledysk i reportaż zostanie zmontowany z ujęć prezentujących pracę uczestników naszego przedsięwzięcia w trakcie wszystkich zajęć – warsztatu muzycznego, budowania ula ceramicznego oraz grupy biorącej udział w pieszych wyprawach.

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania.

Osoby z niepełnosprawnościami są zazwyczaj mało aktywne ruchowo, a ich rodziny często nie mobilizują ich do jakiejkolwiek aktywności. Z naszych wywiadów i obserwacji wynika, że najbardziej typowym miejscem przebywania tych osób jest kanapa przed telewizorem oraz krzesło przed biurkiem z komputerem. Celem naszego przedsięwzięcia jest zmiana tej sytuacji – zaktywizowanie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością w naturalnym środowisku każdego człowieka – bez względu na to, czy ma on niepełnosprawność, czy jej nie ma… lub wydaje mu się, że jej nie ma 🙂

Chcemy zwrócić uwagę społeczną na to, że osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności warto dać możliwość pełnosprawnego funkcjonowania w dziedzinach, w których ich niepełnosprawność nie ma żadnego znaczenia lub stanowi tylko nieznaczne utrudnienie, a które najczęściej dość łatwo można pokonać. Tak jest m.in. w twórczości artystycznej, aktywności ekologicznej czy turystycznej, czyli właśnie w tych formach, które proponujemy. Nasze przedsięwzięcie ma pokazać, że osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w tych sferach świetnie sobie radzą.

Z drugiej strony, nasze przedsięwzięcie odpowiada na konkretną potrzebę tych właśnie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bo przecież NATURALNĄ POTRZEBĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA JEST AKTYWNOŚĆ W NATURALNYM ŚRODOWISKU (może jesteśmy naiwni, ale wierzymy w to). Do tego właśnie nawiązuje tytuł przedsięwzięcia.

Co konkretnie będziemy robić?

1. Warsztat budowania ula dla pszczół-samotnic.

Potrzebne jest tu krótkie wyjaśnienie… Pszczoły samotnice to szereg gatunków owadów zapylających sprzyjających różnorodności gatunkowej w ekosystemach oraz dających wymierne korzyści dla człowieka w postaci obfitych plonów wielu roślin uprawianych na plantacjach oraz ogródkach działkowych. Ich różnorodna fizjonomia oraz wielość gatunków powoduje, że są zdolne zapylić więcej gatunków roślin niż pszczoła miodna. Co ważne, samotnice nie posiadają żądeł i nie wykazują zachowań obronnych w stosunku do człowieka – zatem nasze działania nie będą w przyszłości niebezpieczne dla mieszkańców miasta.

Pszczoły samotnice wychowują potomstwo w rurkach o długości 6-10 cm oraz średnicy 5-8 mm. Właśnie tego typu elementy będą budowali uczestnicy warsztatu. Wykonają je z wielu różnych materiałów naturalnych takich jak: drewno, glina, trzcina, bambus.

Na koniec przygotowany zostanie „ostrzeszek” (zadaszenie) w przestrzeni publicznej miasta Chodzież (w parku – już rozmawiamy na ten temat z Urzędem Miasta) i pod nim umieszczone będą wykonane w trakcie warsztatów poszczególne elementy ula.

Moment instalacji ula będzie równocześnie pretekstem do spotkania wszystkich uczestników projektu oraz mieszkańców miasta.

2. Warsztat ceramiczny tworzenia naczyń z wzorami nawiązującymi do natury.

Uczestnicy wykonają naczynia w naturalnych kształtach – np. talerze z odciśniętymi liśćmi, czy źdźbłami traw lub w kształtach przypominających warzywa, owoce.

Naczynia te zostaną też „naturalnie” wykorzystane – odbędzie się na nich poczęstunek w trakcie 2 spotkań zwieńczających realizację całego przedsięwzięcia – w parku, przy okazji instalacji ula oraz w miejscu koncertu grupy bębniarskiej połączonego z projekcją reportażu i teledysku. Poczęstunek będzie oczywiście składał się ze zdrowej żywności – przede wszystkim owoców i warzyw.

3. Warsztat muzyczny (gra na bębnach).

Jego uczestnicy będą uczyli się grać różnorodne rytmy na różnego rodzaju bębnach – jambe, conga i inne. W trakcie ćwiczeń przygotują wspólnie utwór, który następnie zostanie nagrany. Zarejestrowana muzyka znajdzie się w teledysku, zmontowana z ujęciami prezentującymi pracę tej i innych grup warsztatowych naszego przedsięwzięcia. Wykorzystana również zostanie w reportażu prezentującym całość projektu. Na koniec utwór ten zostanie zagrany na koncercie w trakcie spotkania wieńczącego całe przedsięwzięcie.

4. Piesze wyprawy.

Uczestnicy na każdym ze spotkań będą chodzić kilka kilometrów po bardzo atrakcyjnych terenach wokół Chodzieży – m.in wokół jezior oraz po pokrytych lasami wzniesieniach i dolinach. Poszczególne wycieczki będą dostosowane do możliwości uczestników – dłuższe i trudniejsze terenowo dla tych, których możliwości na to pozwalają, a krótsze i łatwiejsze dla osób z mniejszymi możliwościami.

W trakcie realizacji wszystkich w/w form zajęć będziemy rozmawiali z uczestnikami o wartości naturalnego, proekologicznego rozwoju indywidualnego i społecznego, będziemy dawać przykłady pozytywnych zachowań, w których przejawia się dbałość o naturalne środowisko. Zachowania te będziemy też promować w szerszym społeczeństwie – wśród obserwatorów naszego przedsięwzięcia – przy okazji publikacji w lokalnych mediach.

Poza wspomnianym już teledyskiem, z całości przedsięwzięcia powstanie reportaż. Zaprezentujemy go na 2. spotkaniu kończącym realizację zajęć oraz w internecie.

Zamierzone działania, poprzez szeroką promocję aktywności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mają za zadanie prowokować szerokie społeczeństwo do pozytywnych postaw w stosunku do tych osób.

Projekt będzie realizowany od września do listopada 2018.

Stowarzyszenie Na Górze zaprasza do uczestniczenia w nim osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością, ale też osoby sprawne.

Kontakt z koordynatorem całego przedsięwzięcia – Wojciech Retz:
e-mail: s.nagorze@gmail.com
tel. 604 374 108

Wojciech Retz
Stowarzyszenie/Grupa Na Górze

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA