Nauczycielu bądź inspiracją

nauczycielu_badz_inspiracja

Wspierają, a nie oceniają. Nie dają rozwiązań, a przestrzeń do kreatywności. Tak pracują współcześni nauczyciele, którzy zmieniają polską edukację oddolnie. Inspirują i wspierają młodzież w rozwijaniu kluczowych kompetencji przydatnych w życiu i na rynku pracy. Aby jak najwięcej uczniów miało szansę na praktyczną edukację Zwolnieni z Teorii organizują dla nauczycieli szkół średnich specjalną grupę. Start tegorocznej edycji rozpoczyna się od szkolenia „Akcja Motywacja – jak dopingować, wspierać i udzielać informacji zwrotnej”, które odbędzie się 9 października o godzinie 9.30 w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie jest wolny, obowiązują zapisy.

•    Ruszają zapisy do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii, która wspiera kadrę pedagogiczną w kształtowaniu wrażliwości społecznej i przedsiębiorczości uczniów.

•    Już ponad 400 nauczycieli w całej Polsce wspiera młodych ludzi w realizowaniu własnych projektów społecznych.

Siostra Agnieszka Derengowska uczy przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach i od trzech lat należy do Nauczyciele Zwolnieni z Teorii. Działalność w tej grupie zaczęła, gdy cztery uczennice postanowiły zmienić swoje życie i chciały zrobić samodzielnie projekt społeczny. Jednak napotkały problem, ponieważ ani media, ani instytucje nie chciały z nimi poważnie rozmawiać z uwagi na to, że są nieletnie. Siostra Agnieszka postanowiła im pomóc i zaangażowała się w ich projekt, który odpowiadał na realny problem społeczny. Kiedy pojechała z uczennicami na finał wszystkich projektów społecznych do Warszawy została zaproszona do pilotażowego programu, który wspiera nauczycieli.

– Obecnie postrzegam, że to, nad czym pracowałam dotąd z moimi uczniami w klasie, można robić na większą skalę. Projekt to inaczej nauka przez praktykę, która docelowo przydaje się w różnych sytuacjach życia. Jako nauczycielka uważam, że podstawowa wiedza jest niezbędna, aby mogła zaistnieć praktyka. Zwolnieni z Teorii i ich projekty otwierają na wiedzę i praktykę, które dają konkretne korzyści społeczne. Wtedy człowiek odkrywa, dzięki swojemu działaniu, nową wiedzę o sobie, zdobywa doświadczenie, przełamuje własne bariery itp. – mówi s. Agnieszka Derengowska. Jako nauczyciel koordynujący projekty otrzymuję różnorodne wsparcie: dostęp do platformy, materiały, szkolenia, itp. Wszystko to jest pomocne w realizacji przedsięwzięć. Ponadto w ramach tych działań tworzą się pogłębione relacje: między mną a uczniami oraz między nimi. Myślę, że członkostwo w grupie Nauczyciele Zwolnieni z Teorii to również szansa na własny rozwój nauczyciela. Ja sama musiałam pokonać w sobie pewne trudności, naturalne opory i przeciwności, przemóc się w rozmowach z mediami czy instytucjami. Czasem widziałam w oczach rozmówców to zaskoczenie, że siostra zakonna wspiera przedsiębiorczość młodych ludzi. Ale ja, jak każdy nauczyciel, jestem tam, gdzie moi uczniowie – dodaje s. Agnieszka Derengowska.

Specjalna grupa wspierająca nauczycieli, którzy są gotowi oddolnie działać na rzecz edukacji praktycznej powstała z inspiracji Zwolnionych z Teorii, organizatora największej olimpiady projektów społecznych w Polsce. Pierwszym etapem wejścia do grupy jest szkolenie poświęcone m.in. temu, jak wspierać młodzież w realizacji ich własnych projektów społecznych i samodzielności w działaniu. Takich kompetencji przyszłości jak praca zespołowa, zarządzanie, czy rozwiązywanie problemów niestety nie da się nauczyć z książki, dlatego dużą rolą nauczyciela jest wspieranie uczniów w rozwoju. Już 9 października w Poznaniu doświadczeni trenerzy komunikacji (Piotr Maślak, dziennikarz i trenerem biznesu) i zarządzania zespołem (Maciej Madeksza, coach i trener znający specyfikę oświaty) będą uczyli, jak motywować i inspirować uczniów, w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej i jak zarządzać stresem. Organizatorzy twierdzą, że wiedza oraz umiejętności wyniesione ze szkolenia są uniwersalne. Mogą być zastosowane w codziennej praktyce nauczycielskiej i kontakcie z uczniami. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dołączyć do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii na stronie www.nauczyciele.zwolnienizteorii.pl, a następnie przedstawiciel organizatora kontaktuje się, aby zaprosić wybrane osoby do udziału w grupie i pierwszym szkoleniu.

Kim są Nauczyciele Zwolnieni z Teorii?

Nauczyciele Zwolnieni z Teorii to grupa ponad 400 nauczycieli ze szkół średnich, którzy wierzą, że poprzez działanie uczniowie mają szansę nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w realnym życiu, przy rekrutacji na studia czy szukaniu pracy. Nauczyciele wzbogacają tradycyjny program nauczania o realizację przez ich uczniów własnych projektów społecznych przeprowadzanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jak mówią sami nauczyciele, dzięki Zwolnionym z Teorii czują, że mogą być częścią wielkiego projektu, który nie kończy się wraz z finałem olimpiady. Podkreślają, że projekt realizowany przez ich uczniów zmienia lokalne otoczenia, ale przede wszystkim ich samych w taki sposób, że czują w sobie moc sprawczą. To w dużej mierze od nauczyciela zależy, w jaki sposób chce się zaangażować w olimpiadę Zwolnieni z Teorii. Może inspirować uczniów do działania, motywować w trakcie realizacji projektu, ale może również pełnić rolę eksperta wśród innych nauczycieli ze swojej szkoły. Każdy nauczyciel należący do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii ma bezpłatny dostęp do platformy z materiałami edukacyjnymi oraz szkoleń.

Grupa Nauczyciele Zwolnieni z Teorii działa przez cały rok by wspierać w realizacji projektów społecznych przez młodzież z całej Polski. W najbliższym miesiącu jej członkowie będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniu z cyklu „Akcja Motywacja – jak dopingować, wspierać i udzielać informacji zwrotnej”. Oprócz Poznania, szkolenia odbędą się w czterech innych miastach Polski. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią liczba uczestników szkoleń jest ograniczona, a zasady podczas wydarzeń spełniają wszystkie wymogi GIS. Więcej informacji na stronie www.naczyciele.zwolnienizteorii.pl.

***
Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.

A.K.