Nurkowanie nocą…

W dniach 27-29.07.2020 roku zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  Pożarnej w Pile w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń taktyczno-bojowych trzy zmiany służbowe z  JRG PSP Nr 2  uczestniczyły w ćwiczeniach nocnych na Jeziorze Płocie.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stanu przygotowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego do podejmowania działań ratowniczych w zakresie specjalistycznym na akwenie w porze nocnej.  Ćwiczenia podzielono na dwa moduły. Pierwszy obejmował zakres, w którym Kierujący Pracami Podwodnymi przypomniał zasady z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia prac nurkowych w warunkach nocnych oraz  komunikację  i operowanie światłem pod wodą. Z kolei drugi został przeprowadzony pod nadzorem dowódcy zmiany a zakładał: przeprowadzenie rozpoznania, odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie dojścia i miejsca prowadzenia prac nurkowych, odnalezienie i ewakuacje osoby poszkodowanej na brzeg do punktu medycznego.

Ćwiczenia pozwoliły również zweryfikować możliwość dojazdu w porze nocnej do plaży zlokalizowanej na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „Płotki”.

Opracowanie i zdjęcia:  st. kpt. Michał Warykasz

nurkowanie_noca

nurkowanie_noca_02 nurkowanie_noca_03 nurkowanie_noca_04 nurkowanie_noca_05