O „Akcji zima 2016/17” w Pile

20 tysięcy przejechanych kilometrów, 2 tysiące godzin pracy, 1200 ton soli drogowej oraz 250 ton zużytego piasku. To dotychczasowe statystyki „Akcji zima 2016/2017”, którą na pilskich drogach prowadzi Altvater Piła. Spółka odpowiada za utrzymanie 80% dróg oraz 30% chodników w mieście. W przypadku pozostałych terenów, nieujętych w umowie, Alvater Piła interweniuje w odpowiedzi na zgłoszenia zarówno samorządów, jak również wspólnot i zarządców nieruchomości.

10 lutego na terenie zakładu Altvater Piła odbyła się konferencja prasowa na temat zasad realizacji usługi zimowego utrzymania dróg oraz chodników na terenie Piły. Na spotkaniu z mediami przedstawiono bieżącą sytuację związaną z „Akcją zima” oraz podano dotyczące jej statystyki.

– W Pile mamy do czynienia z kilkoma kategoriami dróg – od krajowych, poprzez wojewódzkie, powiatowe, aż do gminnych. Ale tylko 80 % na terenie miasta. Wszystkie te drogi ze względu na kategoryzacje mają różne sposoby odśnieżania, czas reakcji na nie. Z odśnieżania i odladzania wyłączone są drogi osiedlowe oraz wewnętrzne, zarządzane przez wspólnoty oraz właścicieli prywatnych. Nie ukrywam, że mamy problem z drogami wojewódzkimi, które są w zarządzaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Tam siedzi dyspozytor, który podejmuje decyzję czy w Pile np. na Aleję Wojska Polskiego, czy ul. Siemiradzkiego mają wyjechać nasze pojazdy i odśnieżać. Bez ich zgody nie możemy. Zdarza się, że robimy coś na drogach gminnych, a nie możemy wjechać i to robić na drodze wojewódzkiej – informuje Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła. Jeśli chodzi o miejskie chodniki to odpowiedzialni jesteśmy tylko za 30 %, a za 70% miejskich chodników odpowiedzialni – za stan tych nawierzchni – są właściciele, zarządcy nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Ci ostatni nie korzystają z naszych usług. Z żadną SM nie mamy podpisanej umowy na odśnieżanie ich terenów. Albo robią to samodzielnie, albo wybierają inne firmy. Altvater nie jest jedyną firmą, która prowadzi te usługi. Piła podzieliła ten „tort” odpowiedzialności między różne firmy.
Altvater Piła apeluje, aby w razie problemów z profesjonalnym utrzymaniem zimowym dróg, chodników i części wspólnych posesji, które nie są objęte kontraktem z Urzędem Miasta, zgłaszać się bezpośrednio do spółki. Firma dysponuje zasobami ludzkimi, potencjałem technicznym oraz doświadczeniem w zakresie odśnieżania, odladzania oraz zwalczania skutków gołoledzi.

W przypadku wątpliwości co do tego, kto odpowiada za stan drogi, czy też chodnika, mieszkańcy mogą zgłosić się do Straży Miejskiej (numer telefonu 986, e-mail:
sm@um.pila.pl), która zweryfikuje do kogo należy dany teren i wyegzekwuje usunięcie utrudnień. SM prosi o taką formę kontaktu zamiast np. portalu facebook.
Pilska „Akcja zima” w pigułce.

Altvater Piła odpowiada za zimowe utrzymanie 1 068 325,35 m2 dróg w Pile oraz 252 525,47 m2 chodników i ścieżek rowerowych. Decyzje o rozpoczęciu „Akcji zima” na drogach: krajowych, powiatowych i gminnych podejmowane są przez pracowników Altvater Piła na podstawie prowadzonego całodobowego monitoringu prognoz pogody oraz nawierzchni dróg. Wyjątkiem są drogi wojewódzkie (ul. Siemiradzkiego, ul. Wojska Polskiego, Al. Jana Pawła II, Al. Powstańców Wielkopolskich), na których działania są prowadzone pod warunkiem każdorazowego uzyskania zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

Usuwanie śliskości dróg odbywa się przy pomocy piasku oraz soli, która magazynowana jest na terenie zakładu Spółki przy ulicy Łącznej. Od listopada ubiegłego roku na pilskie drogi wysypano jej około 1 200 ton. Sól zaczyna działać po około 1,5 – 2 godzinach od posypania, przy czym czas ten zależy od takich czynników jak temperatura i wilgotność powietrza oraz natężenie ruchu kołowego. W zależności od kategorii dróg, ich przejezdność powinna być przywrócona od 2 do 8 godzin od zakończenia opadów. Odmiennie niż drogi, chodniki posypywane są piaskiem i odśnieżanie w przeważającej części ręcznie.

Tylko w styczniu pracownicy Altvater Piła wyjeżdżali na interwencje 35 razy (21 razy oczyszczając drogi, 14 – chodniki). Podczas tych interwencji odśnieżyli oraz usunęli śliskość z dróg i chodników o łącznej powierzchni około 26 tysięcy m2. Od rozpoczęcia „Akcji zima 2016/2017” pojazdy Altvater Piła przejechały trasę odpowiadającą połowie długości równika – 20 tysięcy kilometrów. Spółka korzysta również ze wsparcia podwykonawców – pilskich firm „Komunalnik” oraz „Słoneczny ogród”.

Sebastian Daukszewicz

o_akcji_zima00

o_akcji_zima45 o_akcji_zima01 OLYMPUS DIGITAL CAMERA o_akcji_zima03 o_akcji_zima04 o_akcji_zima05 OLYMPUS DIGITAL CAMERA o_akcji_zima07 o_akcji_zima08 o_akcji_zima09 o_akcji_zima10 o_akcji_zima11 o_akcji_zima12 o_akcji_zima13 o_akcji_zima14 o_akcji_zima15 o_akcji_zima16 o_akcji_zima17 o_akcji_zima18 o_akcji_zima19 o_akcji_zima20 o_akcji_zima21 o_akcji_zima22 o_akcji_zima23 o_akcji_zima24 o_akcji_zima25 o_akcji_zima26 o_akcji_zima27 o_akcji_zima28 o_akcji_zima29 o_akcji_zima30 o_akcji_zima31 o_akcji_zima32 o_akcji_zima33 o_akcji_zima34 o_akcji_zima35 o_akcji_zima36 o_akcji_zima37 o_akcji_zima38 o_akcji_zima39 o_akcji_zima40 o_akcji_zima41 o_akcji_zima42 o_akcji_zima43 o_akcji_zima44