O gender – wykład otwarty w Szkole Policji w Pile

o_ gender_wyklad_otwarty_w_Szkole_Policji_w_Pile

Termin gender budzi wiele kontrowersji. Media nagłaśniają zdarzenia komentując je, jako genderową propagandę lub ideologię. Słysząc o kolejnych awanturach podczas wykładów traktujących o gender, odnosi się wrażenie, że jest to jakaś wywrotowa ideologia.

W rzeczywistości gender nie jest niczym nowym, ani też wywrotowym. My wszyscy żyjemy i postępujemy genderowo, nie mając świadomości takiego postępowania. Czym więc jest gender?
Gender jest to angielski termin określający płeć kulturową, płeć społeczną. Angielski termin SEX też określa płeć, ale biologiczną. Płeć kulturowa to cechy, przymioty i zachowania przypisane do danej płci. Przykład: dziewczynki są grzeczne, chłopcy to urwisy, dziewczynki bawią się lalkami, chłopcy – samochodami. Chłopcy nie płaczą, a dziewczynki już mogą. Nawet kolory są przypisane do płci. Różowy dla dziewczynek, a niebieski dla chłopców. Tych zasad nie uczymy się w szkołach, lecz otrzymujemy je w procesie socjalizacji w trakcie naszego życia, bo który z panów nie słyszał od rodzica „nie płacz, nie bądź baba…”. Wychowani w środowisku przekazującym te zachowania sami nawet bezwiednie je powielamy, przekazując je dalej. Gender to nauka, która pokazuje nam, jakie ograniczenia kulturowe zostały nam przekazane.

Mając tę wiedzę, możemy bardziej świadomie korzystać z życia. Zmiany w świadomości społecznej następują przez cały czas. Dawniej kobieta w spodniach była buntowniczką, dzisiaj nie zwracamy na to uwagi. Płeć kulturowa kształtowana jest również przez media. Wizerunki mężczyzn promowane przez filmy, to głównie postacie twardzieli. Podobnie przedstawiani są filmowi bohaterowie, policjanci. Bezkrytyczne przenoszenie takich zachowań do pracy policyjnej jest zagrożeniem, z którym należy walczyć poprzez uświadamianie mechanizmów, które tu działają.

W celu zaznajomienia słuchaczy pilskiej Szkoły Policji i mieszkańców Piły ze spektrum problematyki związanej z pojęciem gender, w ramach jubileuszu 60-lecia Szkoły i ogólnodostępnych „Spotkań z kryminalistyką” w szkolnej auli odbył się wykład otwarty, który poprowadził podinsp. Roman Rauhut – pełnomocnik komendanta Szkoły Policji w Pile ds. ochrony praw człowieka i jednocześnie wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły.

Podczas spotkania przedstawił on definicję pojęcia gender, uwarunkowania socjalizacyjne związane z tym pojęciem oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwej interpretacji zjawiska gender.
W trakcie spotkania zaprezentowano również film pt. „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości”. Prezentacja filmu oraz dyskusja była jednym ze sposobów pomagającym uświadomić młodym adeptom sztuki policyjnej, że ich rolą jest służba społeczeństwu, a nie kreowanie siebie na bohaterów filmowych. Po jego projekcji toczyła się ożywiona dyskusja na temat zjawiska związanego z pojęciem gender, stereotypami, tolerancją, kulturą, socjalizacją i współczesnym społeczeństwem.

Roman Rauhut, Anna Fons