Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piły o okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
dla wyboru Rady Miasta Piły oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pile.

wybory_samorzadowe_pila

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pile w wyborach do Rady Miasta Piły zarządzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz plik z obwieszczeniem: