Odprawa roczna w pilskiej Szkole Policji

Meldunkiem złożonym przez Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile, insp. Piotra Gacę rozpoczęła się wizyta Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera w pilskiej Szkole Policji. W przywitaniu uczestniczyli kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły. Nadinsp. Mirosław Schossler wziął udział w naradzie rocznej podsumowującej działalność Szkoły w 2014 roku.

Odprawę rozpoczął mł. insp. Roman Gryczka – Zastępca Komendanta Szkoły ds. logistycznych, który przedstawił główne kierunki działalności kadrowej Szkoły. Mł. insp. Roman Gryczka zaprezentował strukturę planu finansowego, omówił wydatki bieżące oraz realizację zadań pionu logistyki. Podczas wystąpienia prowadzący zapoznał obecnych z inwestycjami i zakupami przeprowadzonymi przez Szkołę. Przedstawił prace remontowe wykonywane przez firmy zewnętrzne (m.in. remont głównej klatki schodowej) oraz pracowników Szkoły, zakup sprzętu, w tym dla rozpoczynającego się po raz pierwszy w Szkole kursu techników kryminalistyki. Na zakończenie Komendant Gryczka opowiedział o potrzebach i planach na najbliższy rok.

W dalszej części odprawy głos zabrał insp. Piotr Gaca, który przedstawił wykonanie ubiegłorocznych zadań w pionie dydaktycznym. Zastępca Komendanta Szkoły ds. dydaktycznych rozpoczął od zaprezentowania wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy i służby kadry dydaktycznej Szkoły. Omówił współpracę Szkoły z komendami wojewódzkimi Policji oraz Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i przygotowanie programu szkoleń dla policjantów pionu kryminalnego. Komendant Gaca dużo miejsca poświęcił szkoleniom z zakresu zmian w procedurze karnej (opracowanie m.in. przez wykładowców Szkoły poradnika, podręcznika w tym zakresie), doskonaleniu kompetencji zawodowych policjantów służby kryminalnej podczas licznych seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń, które miały miejsce w ubiegłym roku. Prowadzący opowiedział także o badaniach ewaluacyjnych oraz działalności kulturalno – oświatowej (II Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”, uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia powołania Szkoły, ogólnodostępne „Spotkania z kryminalistyką”, wykłady z cyklu KNOW HOW), sportowej (liczne zawody piłkarskie, służb mundurowych, strzeleckie, biegi) oraz działalności wolontaryjnej, której głównym inicjatorem jest samorząd szkolny słuchaczy, w tym honorowym krwiodawstwie (w ubiegłym roku wolontariusze oddali 60 litrów krwi, a od początku istnienia Klubu HDK PCK „Erka” około 16 tys. litrów. Na zakończenie Komendant Gaca wspomniał o realizacji przez kadrę i pracowników procedur doboru do Policji oraz stanie przygotowań do realizacji w szkole kursu techników kryminalistycznych.

Następnie głos zabrał nadinsp. Mirosław Schossler, który pogratulował osiągniętych wyników oraz podziękował za całoroczną pracę, wskazując także na nowe, potrzebne w całej formacji, ciągłe doskonalenie policjantów pionu kryminalnego, które jeszcze dogłębniej prowadzone będzie w pilskiej Szkole. Pogratulował również rozwiniętej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, działalności wolontaryjnej, a także przychylnie odniósł się do planów budowy akademika na terenie Szkoły.

Anna Fons

odprawa_roczna10

odprawa_roczna18 odprawa_roczna11 odprawa_roczna12 odprawa_roczna13 odprawa_roczna14 odprawa_roczna15 odprawa_roczna16 odprawa_roczna17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *