Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zdrojowa Góra ma już 10 lat

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój turystyki i rekreacji w lasach. Proces ten jest bezpośrednio związany ze wzrostem znaczenia społecznych funkcji lasu, w tym funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i turystycznych. 10 lat temu na zapleczu siedziby Nadleśnictwa Zdrojowa Góra przy Alei Poznańskiej w Pile powstał Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie „Zdrojowa Góra”. 15 kwietnia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile odbyła się konferencja o edukacji, turystyce i nauce w lasach pilskich.

Jak mówi Adam Standio, nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra powstanie takiego ośrodka wynikło z zapotrzebowania społecznego.

– Pracujemy wokół dużego miasta, jakim jest Piła. 10 lat temu doszliśmy do wniosku, że istnieje potrzeba przekazania w sposób zorganizowany wiedzy o lesie i tak powstało to miejsce. Ośrodek to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ zajęcia edukacyjne prowadzimy w różnych miejscach – są sale dydaktyczne, jest las, jest rezerwat, jest szkółka leśna. Przez 10 lat przez Ośrodek przewinęło się ponad 60 tysięcy osób: dzieci, młodzieży, dorosłych. To jest ponad 6 tysięcy rocznie. Ten wynik jest zasługą pani Ani Kałki, która podołała temu zadaniu. Ale nie tylko ona, bo również inni pracownicy angażują się w te zajęcia – mówi Adam Standio, nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

Ośrodek, który obchodzi swój jubileusz ma za zadanie upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej. Według dr Pawła Owsianego z Ośrodka Zamiejscowego UAM w Pile edukacja jest doskonale prowadzona przez Ośrodki przy Nadleśnictwach czy przy RDLP.

– U nas jest to Ośrodek w Zdrojowej Górze, który prężnie działa. My, jako Uniwersytet mamy swoją rolę kształcenia przede wszystkim na poziomie akademickim, ale również chętnie współpracujemy nie tylko ze szkołami wszelkiego typu, ale również z Nadleśnictwem – mówi dr Paweł Owsiany z UAM w Pile.

(SE)

osrodek_edukacji_przyrodniczo_lesnej10

osrodek_edukacji_przyrodniczo_lesnej13 osrodek_edukacji_przyrodniczo_lesnej11 osrodek_edukacji_przyrodniczo_lesnej12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *