Piła. ANS zainaugurowała rok akademicki 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego odbyła się dzisiaj w Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Podczas uroczystości w Auditorium Maximum ślubowanie dotrzymania ideałów akademickich złożyli studenci pierwszego roku. Wcześniej rektor ANS Donat Mierzejewski przyjął z rąk fundatorów nowy sztandar uczelni.

Podczas swojego wystąpienia rektor Akademii Nauk Stosowanych dr hab. Donat Mierzejewski, wymienił liczne sukcesy jakie uczelnia osiągnęła w ciągu 23 lat istnienia i przedstawił plany rozwoju ANS na najbliższe lata. D. Mierzejewski podkreślił jednocześnie wagę społeczności akademickiej, którą tworzą studenci i pracownicy oraz przyjaciele uczelni: przedsiębiorcy, samorządy i osoby prywatne.

Ważnym punktem uroczystości było również pożegnanie przez rektora dotychczasowego sztandaru Państwowej Uczelni Stanisława Staszica i przyjęcie z rąk fundatorów nowego sztandaru Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

Głównym wydarzeniem inauguracji była jednak immatrykulacja,  czyli uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów, której dokonali wspólnie rektor D. Mierzejewski i prorektor do spraw jakości kształcenia i studentów dr Paweł Dahlke.

– O jakości kształcenia i znaczeniu jakie ma Akademia Nauk Stosowanych w Pile świadczą nie tylko oceny jakie według ścisłych kryteriów wystawia każdej uczelni Komisja Akredytacyjna,  ale również liczba samorządowców i przedsiębiorców z naszego regionu uczestniczących w dzisiejszej uroczystości – podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Piły Piotr Głowski i dodał.: – Pamiętajcie, że z 20 lat będziecie żałować tego czego nie zrobiliście, a nie tego co zrobiliście, nawet źle. Nie bójcie się marzyć, poszukiwać i podróżować – powiedział prezydent zwracając się do studentów pierwszego roku.

UM Piły

pila_ans_zainaugurowala001

pila_ans_zainaugurowala002 pila_ans_zainaugurowala003