Piła. Czepki pielęgniarskie rozdane

Prawie 60 pielęgniarek i pielęgniarzy zakończyło studia licencjackie i magisterskie w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Za nimi blisko 5 000 godzin zajęć teoretycznych, praktycznych, praktyk zawodowych w wielu szpitalach, we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Uroczystość „czepkowania”, to symboliczne wejście w życie zawodowe z dyplomem i odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania tej wymagającej profesji. To podsumowanie trudnych lat nauki i przygotowania się do kontaktu z pacjentami, wymagającymi odpowiedniej pomocy medycznej.

ANS w Pile, kształci studentów pielęgniarstwa w nowoczesnych warunkach m.in. w Centrum Symulacji Medycznych, gdzie ćwiczą oni przypadki podstawowe oraz bardzo skomplikowane. Sprawdzają także swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie spowoduje krzywdy pacjenta.

Centrum umożliwia naukę umiejętności z wykorzystaniem elektronicznych pacjentów/ trenażerów prostych i bardzo zaawansowanych. Dzięki temu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom, studenci kierunku pielęgniarstwo w ANS w Pile, mają doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu.

Jest to niezwykle istotne w dobie ogromnego zapotrzebowania szpitali na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską. Dlatego też, Rektor Uczelni, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa oraz wszyscy zgromadzeni, pogratulowali absolwentom kierunku zdobycia czepka pielęgniarskiego i życzyli im powodzenia w nowym etapie medycznego życia zawodowego.

Aleksandra Fabiszak
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

pila_czepki

pila_czepki_02 pila_czepki_03 pila_czepki_04 pila_czepki_05