Piła. Korekta oferty przewozowej MZK Piła od 8.10.2022 r.

pila_korekta

MZK Piła Sp. z o. o. informuje, że z dniem 8 października 2022 r. wprowadzone zostaną korekty w ofercie przewozowej.

Zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego, w którym dofinasowany środkami unijnymi został zakup pięciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania, od dnia 8 października br. autobusy linii nr 5 dwukierunkowo pojadą w ścisłym centrum miasta – pomiędzy ulicami Zygmunta Starego i 1 Maja – zrewitalizowanymi ulicami: 14 Lutego, 11 Listopada i Piłsudskiego. Poprawi się więc znacząco dostępność komunikacji miejskiej w tej części miasta.

Wprowadzenie autobusu linii nr 5 na ulice o uspokojonym ruchu będzie skutkować wydłużeniem jej czasu jazdy, co oznacza konieczność harmonizacji przesiadkowości z innymi powiązanymi liniami autobusowymi, a więc i  korektami rozkładu jazdy dla niektórych linii.

Przy tej okazji wprowadzone zostaną także możliwe do zrealizowania, w ramach posiadanych możliwości budżetowych i posiadanego potencjału pojazdów i kierowców, inne korekty rozkładów jazdy, uwzględniające zasadne postulaty i uwagi mieszkańców, szczególnie te, związane z dojazdem do pracy i szkół, które zgłaszane były po zmianach wprowadzonych z dniem 27 sierpnia br.

Najważniejsze zmiany dla pasażerów od 8 października 2022r.:

* Linia nr 1: wydłużenie wybranych kursów do przystanku Kamienna/Pętla, jako bardziej dogodny dojazd do firm, zlokalizowanych w obrębie ul. Wypoczynkowej i Kamiennej,

* Linia nr 2: korekta czasowa w dojazdach z Os. Motylewo do szkoły podstawowej przy ul. Brzozowej,

* Linia nr 5: nowa trasa ulicami Piłsudskiego – 11 Listopada i 14 Lutego, przy zachowaniu wysokiej częstotliwości kursów.

Na obsługiwanym odcinku śródmiejskim obowiązywać będą nowe przystanki:

– Zygmunta Starego/ 14 Lutego w kierunku Pl. Inwalidów (zlokalizowany naprzeciw galerii VIVO),

– 14 Lutego/ Zygmunta Starego w kierunku Kossaka (zlokalizowany w ciągu ul. 14 Lutego, przy dworcu PKS – lokalizacja tymczasowa do uruchomienia centrum przesiadkowego VIVO),

– 14 Lutego/ Pl. Konstytucji 3 Maja,

– Piłsudskiego/ Al. Piastów.

* Linia nr 6: korekta czasowa w zakresie godzin dojazdów dla osób niepełnosprawnych do i z  Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Węglowej,

* Linia nr 8 bis: wydłużenie kursu autobusu z ul. Popiełuszki ulicami WP/Poczta, Okrzei do ul. 1 Maja jako poranne wsparcie dojazdu dla uczniów szkół, a także wparcie autobusu linii nr 2 na al. Niepodległości.

* Linia nr 12: zmiana trasy do Al. Powstańców Wlkp. jako wsparcie dowozu młodzieży do szkół  oraz wydłużenie wybranych kursów do Signify przy Al. Powstańców Wlkp. i ul. Przemysłowej jako wsparcie dojazdów do pracy,

* Linia nr 14: wydłużenie trasy do ul. Zbrojnej, jako wsparcie dla autobusu linii nr 3 w dowozie dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dojazdach do pracy, w tym szpitala.

* Linia nr 15: zwiększenie liczby kursów w godzinach pomiędzy szczytami dla mieszkańców dojeżdżających z Podlasia i Zamościa do Centrum Rehabilitacji przy ul. Rydygiera i do szpitala.

* Linia nr 16: wydłużenie wybranych kursów z ul. Motylewskiej do Przemysłowej/Ceramicznej, jako wsparcie w dojazdach do zakładów pracy.

Szczegółowy rozkład jazdy, który będzie obowiązywał od dnia 8 października br., będzie dostępny na początku przyszłego tygodnia, najpierw w systemie OnTime, potem na stronie MZK Piła.

Wszystkie korekty zostały zaplanowane w oparciu o uwagi mieszkańców, za które bardzo dziękujemy. Staraliśmy się spełnić wszystkie zasadne postulaty biorąc pod uwagę posiadane możliwości.

MZK Piła