„Piła na fotografiach Romana Zaranka”. Red. Marek Fijałkowski. Piła, 2010

pila_na_fotografiach

„W pierwszych latach pobytu w Pile fotografował ruiny miasta, dokumentując jego zniszczenia wojenne, następnie etapy jego odgruzowywania i odbudowy. Pierwsze zdjęcia wykonywał w 1948 na zlecenie władz miasta, które na ich podstawie miały uzyskać środki na rozbiórkę ruin, a następnie na jego odbudowę. Później fotografował już z własnej inicjatywy. W ten sposób powstało jedyne i niepowtarzalne fotograficzne archiwum pierwszych lat powojennej historii Piły, które historycy określają jako „archiwum ruin”. Tak o znanym pilskim fotografie i jego dziele pisze, w swojej recenzji, Marek Fijałkowski.

Zapraszamy do czytelni!

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile