Piła. Nowa hala sportowa i odrestaurowana elewacja w SP nr 7

„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły  Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” oraz  „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile wraz z zagospodarowaniem terenu” to tytuły inwestycji, które rozpoczną się wkrótce w naszym mieście.  Łączny koszt realizowanych oddzielnie zadań to 20 300 000 złotych.

– To będzie już trzecia hala sportowa, którą będę oddawał podczas swojego urzędowania, bo jestem pewien, że jej budowa skończy się jeszcze w tej kadencji. Nastąpi również duża zmiana wyglądu elewacji zewnętrznej budynku szkolnego, bowiem podobnie jak w Szkole Podstawowej nr 1, tak w Szkole Podstawowej nr 7, zostanie ona zrewitalizowana, by przywrócić jej historyczny wygląd – zapowiada prezydent Piły Piotr Głowski: – Jest to kolejna inwestycja, którą realizujmy łącząc względy historyczne i kulturowe, z zastosowaniem nowoczesnych technologii –  dodaje.

Celem rewitalizacji budynku „Siódemki”  jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Tym bardziej, że w związku ze zniszczeniami wojennymi materialne pamiątki przeszłości są nieliczne i dlatego wymagają szczególnej ochrony, renowacji i ich zachowania. Przypomnijmy zatem, że budynek dzisiejszej SP nr 7 został wybudowany w latach 1900-1902 i jeszcze przed I wojną światową mieścił niemieckie Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie.

– Na mocy umowy podpisanej  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, projekt będzie współfinansowany środkami programu JESSICA 2, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę. Oferty można składać do 29 lipca – informuje nadzorująca inwestycję Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.  

„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły  Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” obejmuje:

1. Odnowienie elewacji budynku:

– oczyszczenie i scalenie kolorystyczne ceglanej elewacji;

– wykucie uszkodzonych i wstawienie nowych cegieł;

– wymianę uszkodzonych gzymsów z cegieł i innych detali architektonicznych;

– poddanie elewacji hydrofobizacji;

– oczyszczenie, odtworzenie elementów metalowych;

– wymianę balustrad zewnętrznych na pasujące do historycznego wyglądu budynku;

– wymianę zejść do pomieszczeń piwnicznych wraz z balustradami;

– przebudowę daszków metalowych nad wejściami pasującymi do historycznego wyglądu budynku;

– odrestaurowanie, wymianę i ujednolicenie drzwi zewnętrznych na pasujące do historycznego wyglądu budynku i naprawę schodów zewnętrznych, murów oporowych, zejść do piwnic;

– ujednolicenie i wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego.

2. Modernizację dachu:

– wzmocnienie więźby dachowej z wymianą elementów zniszczonych oraz impregnacją
przeciwgrzybiczną i p.poż. konstrukcji drewnianej;

– wymianę pokrycia dachowego (założono wykorzystanie ok 40% starych dachówek);

– naprawę i uzupełnienie elementów kominów;

– wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej;

– uporządkowanie i ocieplenie stropu poddasza z usunięciem zniszczonej polepy, wymianę
zniszczonych belek stropowych.

3. Przebudowę i odnowienie pomieszczeń szkolnej harcówki:

– wymianę posadzek i ścianek działowych;

– malowanie;

– ułożenie płytek ściennych w toalecie/wc;

– wymianę drzwi wewnętrznych;

– wymianę instalacji oświetleniowej oraz urządzeń w pomieszczeniach wc wraz z instalacjami
wod-kan.

4. Modernizację oświetlenia auli:

– uzupełnienie opraw LED w celu uzyskania wymaganego normą natężenia oświetlenia.

5. Otoczenie szkoły:

W tym przypadku, zadanie polega na przebudowie placu z Pomnikiem Więźniów Obozu „Albatros” i utworzenie w tym miejscu skweru pamięci historycznej.  Prace obejmą:

– wymianę nawierzchni z kostki betonowej;

– uporządkowanie zieleni;

– budowę elementów małej architektury, w tym ławek, koszy na śmieci i tablic z opisem historii miejsca i wydarzeń oraz wykonanie podświetlenia.

Planowany termin zakończenia prac rewitalizacji budynku „Siódemki” wyznaczono na grudzień 2022 roku. Koszt inwestycji to 5 300 000 złotych.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

Hala stanie na szkolnym dziedzińcu, a jej budowa nie odbędzie się kosztem istniejących obiektów sportowych.

1. Hala w liczbach:

– powierzchnia zabudowy – 1336,60 m2;

– powierzchnia użytkowa – 1230,60 m2;

– powierzchnia całkowita – 1931,75 m2;

– wysokość – 12,60 m;

– liczba kondygnacji – 2;

– kubatura zewnętrzna – 14103,47 m3;

2. Parametry hali

Hala będzie połączona łącznikiem z budynkiem i będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje ponadto:

– pełnowymiarową salę gimnastyczną z trybunami dla 134 osób;

– salę fitness między innymi z rowerami stacjonarnymi, lustrem i drabinkami.

– trzy zespoły szatniowe dla uczniów oraz szatnię z natryskami dla nauczycieli i trenerów;

– windę dla osób z niepełnosprawnościami.

– Obiekt zaprojektowano jako energooszczędny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozyskiwania i wymiany ciepła. Duża powierzchnia stropodachu pozwala na usytuowanie na nim dużej liczby kolektorów słonecznych i solarnych kolektorów próżniowych, które zapewnią wykorzystanie pozyskanej energii słonecznej m.in. do podgrzewania wody w zespołach łazienek szatniowych. Wentylację w budynku wspomagać będzie system rekuperacji o wysokiej wydajności odzysku ciepła. Dodatkowym atutem hali będzie przeszklona elewacja, w której jak w lustrze odbijać się będzie zabytkowy budynek szkoły. Myślę, że po rewitalizacji, da to piękny efekt, z którego wszyscy mieszkańcy będą mogli być dumni – relacjonuje Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Pile.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na rozbiórkę budynku magazynowego w podwórku. W następnej kolejności wdrożone zostaną procedury przetargowe na budowę hali i zagospodarowanie terenu. W budżecie Gminy Piła zarezerwowano na ten cel 15 000 000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia II – III kwartał 2023 r. Dodajmy, że gmina złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tej inwestycji kwotą 3 000 000 złotych, w ramach rządowego programu „Sportowa Polska”.

Piotr Gadzinowski
rzecznik prasowy UM Piły

nowa_hala_portowa1_01

nowa_hala_portowa1_05 nowa_hala_portowa1_02 nowa_hala_portowa1_03 nowa_hala_portowa1_04