Piła samorządem społecznie odpowiedzialnym

Gmina Piła laureatem I edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs prowadzony jest na terenie Wielkopolski i skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub  wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce.

Formuła promowania idei współpracy samorządów lokalnych na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców Wielkopolski oraz budowania trwałych partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej.

– Nagrodę otrzymaliśmy my mieszkańcy, bo nasz samorząd jest emanacją tego co robią pilanie. Tym bardziej się cieszymy, bo od członków kapituły którzy przeglądali zgłoszenia samorządów z całej Wielkopolski usłyszeliśmy, że zakres naszych działań oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, są absolutnie wyjątkowe – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. – Od lat zakładamy spółdzielnie socjalne. Jest to coś, co nas wyróżnia i inni samorządowcy do nas przyjeżdżają po naukę w tym zakresie. Jak być aktywnym. Ponadto jesteśmy silnie związani z wieloma podmiotami, które finansujemy tak, by realizowały  zadania, które są po stronie gminy ustawami założone. Nie realizujemy je sami. Tylko przekazujemy im pieniądze. W przyszłym roku przewidujemy zwiększenie puli o pół miliona złotych. Pomagamy też, jako samorząd m.in. Akcji Humanitarnej „Życie”, Zakładowi  Aktywności Zawodowej, Hospicjum, Pilskiemu Bankowi Żywności, Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty”. I innym instytucjom. Wkrótce  do tego grona dołączy Pilski Instytut Integracji i Edukacji, gdzie z pięcioma organizacjami pozarządowymi w ramach funduszy norweskich przygotowujemy w Okrąglaku miejsce, gdzie będzie można kontynuować aktywność zawodową, społeczną itp. – dodaje prezydent Piły.

Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Oprócz Piły kapituła konkursu nagrodziła Koźmin Wlkp., Rogoźno  i Czarnków, a siedem innych gmin otrzymało wyróżnienie. W konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wzięło udział 26 gmin z terenu całej Wielkopolski.

Sebastian Daukszewicz

pila_samorzadem001

pila_samorzadem002 pila_samorzadem003 pila_samorzadem004 pila_samorzadem005 pila_samorzadem006