Piła. Skwer Pawła Adamowicza i Bulwary Europejskie

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Piły, która odbyła się 30 czerwca, Radni nadali skwerowi położonemu w rejonie alei Jana Pawła II w Pile, nazwę: Pawła Adamowicza oraz bulwarom położonym miedzy Wyspą, a ul. Dąbrowskiego w Pile, nazwę: „Bulwary Europejskie”.

Z wnioskiem o uhonorowanie Pawła Adamowicza wystąpiło Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywy Europejskie w Pile. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic działający przy Prezydencie Miasta Piły, który rozstrzygając co do formy i sposobu upamiętnienia zasłużonego, tragicznie zmarłego prezydenta Gdanska, wskazał skwer położony w Pile pomiędzy aleją Jana Pawła II i rzeką Gwdą, w pobliżu ronda Solidarności oraz mostu Bolesława Chrobrego.

Nadanie nazwy Pawła Adamowicza pozwoliło na uhonorowanie tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, wybitnego polskiego samorządowca i polityka, który był działaczem opozycji demokratycznej w okresie PRL. W latach 1990-1993 był prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, w latach 1998-2019 piastował urząd Prezydenta Miasta Gdańska. Realizacją swoich odważnych wizji przyczynił się do przekształcenia miasta Gdańska w europejską metropolię. Jeszcze jako Radny Miasta Gdańska, a później już jako Prezydent był pomysłodawcą i inicjatorem powstania Europejskiego Centrum Solidarności. Paweł Adamowicz był kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderu Legii Honorowej (Francja), a także Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Cywilnej (Hiszpania). Pośmiertnie został uhonorowany Nagrodą Orła Jana Karskiego i tytułem Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.

Z wnioskiem w sprawie nadania nowo zagospodarowywanym ze środków Unii Europejskiej bulwarom między pilską Wyspą, a ulicą Dąbrowskiego w Pile nazwy Bulwary Europejskie wystąpiło Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywy Europejskie z siedzibą w Pile. Przedmiotowy wniosek złożony został w imieniu stowarzyszenia oraz mieszkańców Piły. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic działający przy Prezydencie Miasta Piły, który rozstrzygając co do formy i sposobu zakorzenienia ideałów europejskich na przestrzeni miejskiej wskazał bulwary między pilską Wyspą, a ulicą Dąbrowskiego w Pile.

Nadanie proponowanej przez Stowarzyszenie nazwy bulwarom przy pilskiej Wyspie jest widocznym symbolem zadowolenia mieszkańców Piły z przynależności do UE, a także przywiązania do wartości, które jednoczą Europę. Dodatkowym argumentem jest fakt, że inwestycja polegająca na zagospodarowaniu bulwarów realizowana jest przy znaczącym udziale środków z UE.

Mieszkańcy Piły bowiem z wielkimi nadziejami przyjęli przystąpienie Polski do UE. Obecnie po 15 latach od tego wydarzenia w mieście Piła niemal na każdym kroku widać, że nadzieje i oczekiwania są spełniane. Skala inwestycji z udziałem środków finansowych z UE w Pile jest imponująca i w dużej mierze wpływa na tempo rozwoju naszego miasta. Ponadto ilość inicjatyw kulturalnych,  gospodarczych, sportowych i edukacyjnych realizowanych w ramach programów unijnych jest znacząca.

Sebastian Daukszewicz

skwer_adamowicza1_01

skwer_adamowicza1_09 skwer_adamowicza1_02 skwer_adamowicza1_03 skwer_adamowicza1_04 skwer_adamowicza1_05 skwer_adamowicza1_06 skwer_adamowicza1_07 skwer_adamowicza1_08