Piła z nową energią

pila_z_nowa

Samorząd miasta Piły w dniach 23 i 30 czerwca 2020 roku, w ramach prac na II etapie konkursu w Programie Rozwój Lokalny finansowanym z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021,  przeprowadził spotkania warsztatowe. Warsztaty prowadzono z wykorzystaniem narzędzi SWOT SRGG i GROW,  wypracowanych przez Związek Miast Polskich.

Podczas spotkań omówiono wnioski z przeprowadzonych prac diagnostycznych. Przedstawiono i dyskutowano m.in. nad identyfikacją zasobów i produktów miasta, uwarunkowaniami i czynnikami rozwojowymi, w tym  nad potencjałami i deficytami rozwoju miasta. Uczestnicy dzielili się także swoimi marzeniami i wizją miasta Piły w 2050 roku. W ramach dalszych prac nad projektem, przygotowane zostaną m.in. wiązki projektów infrastrukturalnych i społecznych opracowanych z wykorzystaniem pomysłów i inicjatyw środowisk społecznych, i gospodarczych.

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich