Piła. Za nami XV Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiki

W dniach 15 – 17 września 2022r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile odbywały się XV Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiki, na które zjechało ponad 200 osób z różnych części kraju. Były to uczennice klas starszych szkół muzycznych oraz nauczyciele przedmiotów kierunkowych, specjalności rytmika, szkół muzycznych II st. Temat przewodni warsztatów: „Emil Jaques-Dalcroze i jego metoda”.

Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiki na stałe zostały wpisane w kalendarium pracy wydziału rytmiki szkół muzycznych średniego stopnia. Koncepcja programowa poszczególnych edycji warsztatów opracowywana jest przez Teresę Nowak i Urszulę Jaworską.

– Odbywają się różnego rodzaju warsztaty dotyczące rytmiki, ale przybierają one inną formę. Tego typu forma, która jest adresowana dla uczniów i do pedagogów (jest ich ponad 40), bo jest to forma też doszkalająca nauczycieli specjalności rytmika, odbywa się tylko na terenie naszej szkoły. Rytmika jest specjalnością w szkole muzycznej drugiego stopnia trudną, ponieważ obejmuje wiele przedmiotów, a tym samym wiele egzaminów. Mamy też świadomość, że te dziewczynki, które się tego uczą, później pójdą w świat i będą uczyć nasze dzieci w przedszkolach, będą uczyły tam, gdzie rytmika ma swoje zastosowanie, czyli w każdej szkole baletowej, teatralnej, filmowej i w szkołach muzycznych, gdyż jest to podstawa kształcenia artystycznego. Tam, gdzie jest sztuka, tam rytmika się pojawia. Dziś mamy ponad 140 dziewcząt, ale rytmika jest otwarta także dla mężczyzn. Nawet w naszej szkole się uczyli – mówi Urszula Jaworska, nauczycielka w Zespole Szkół Muzycznych w Pile.

Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiki są od 1993 roku jedyną tego typu imprezą artystyczną w Polsce, skupiającą co 2 lata nauczycieli przedmiotów kierunkowych na wydziale rytmiki szkolnictwa muzycznego średniego stopnia oraz młodzież klas starszych tychże wydziałów (szkoły muzyczne z Białegostoku, Bielska Białej, Bydgoszczy, Elbląga, Gdańska, Gdyni, Katowic, Koszalina, Olsztyna, Opola, Poznania, Słupska, Szczecina, Szczecinka, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zduńskiej Woli). Celem spotkań jest doskonalenie umiejętności w zakresie rytmiki, solfeżu, plastyki ruchu, improwizacji fortepianowej, tańca ludowego i historycznego, metodyki nauczania rytmiki, wiadomości ogólnych z teorii muzyki, historii muzyki, literatury muzycznej. Spotkania mają formę zajęć praktycznych, wykładów, prelekcji. Całokształt założeń merytorycznych skupia się nie tylko na zagadnieniach objętych programem nauczania, ale również wychodzi poza jego ramy, poszerzając wiedzę i umiejętności w zakresie danego przedmiotu.

Podczas warsztatów była możliwości zrobienia zakupów na kiermaszu, gdzie znajdowały m.in. akcesoria muzyczne, książki, stroje do ćwiczeń ruchowych.

Sebastian Daukszewicz

pila_za_nami_warsztaty001

pila_za_nami_warsztaty002 pila_za_nami_warsztaty003 pila_za_nami_warsztaty004 pila_za_nami_warsztaty005 pila_za_nami_warsztaty006 pila_za_nami_warsztaty007 pila_za_nami_warsztaty008 pila_za_nami_warsztaty009 pila_za_nami_warsztaty010 pila_za_nami_warsztaty011 pila_za_nami_warsztaty012 pila_za_nami_warsztaty013 pila_za_nami_warsztaty014 pila_za_nami_warsztaty015 pila_za_nami_warsztaty016 pila_za_nami_warsztaty017 pila_za_nami_warsztaty018 pila_za_nami_warsztaty019 pila_za_nami_warsztaty020 pila_za_nami_warsztaty021 pila_za_nami_warsztaty022 pila_za_nami_warsztaty023 pila_za_nami_warsztaty024 pila_za_nami_warsztaty025 pila_za_nami_warsztaty026 pila_za_nami_warsztaty027 pila_za_nami_warsztaty028 pila_za_nami_warsztaty029 pila_za_nami_warsztaty030 pila_za_nami_warsztaty031 pila_za_nami_warsztaty032 pila_za_nami_warsztaty033 pila_za_nami_warsztaty034 pila_za_nami_warsztaty035 pila_za_nami_warsztaty036 pila_za_nami_warsztaty037 pila_za_nami_warsztaty038 pila_za_nami_warsztaty039 pila_za_nami_warsztaty040 pila_za_nami_warsztaty041 pila_za_nami_warsztaty042 pila_za_nami_warsztaty043 pila_za_nami_warsztaty044 pila_za_nami_warsztaty045 pila_za_nami_warsztaty046 pila_za_nami_warsztaty047 pila_za_nami_warsztaty048 pila_za_nami_warsztaty049 pila_za_nami_warsztaty050 pila_za_nami_warsztaty051 pila_za_nami_warsztaty052 pila_za_nami_warsztaty053 pila_za_nami_warsztaty054 pila_za_nami_warsztaty055 pila_za_nami_warsztaty056 pila_za_nami_warsztaty057 pila_za_nami_warsztaty058 pila_za_nami_warsztaty059 pila_za_nami_warsztaty060 pila_za_nami_warsztaty061 pila_za_nami_warsztaty062 pila_za_nami_warsztaty063 pila_za_nami_warsztaty064 pila_za_nami_warsztaty065 pila_za_nami_warsztaty066 pila_za_nami_warsztaty067 pila_za_nami_warsztaty068 pila_za_nami_warsztaty069 pila_za_nami_warsztaty070 pila_za_nami_warsztaty071 pila_za_nami_warsztaty072 pila_za_nami_warsztaty073 pila_za_nami_warsztaty074 pila_za_nami_warsztaty075 pila_za_nami_warsztaty076 pila_za_nami_warsztaty077 pila_za_nami_warsztaty078 pila_za_nami_warsztaty079 pila_za_nami_warsztaty080 pila_za_nami_warsztaty081 pila_za_nami_warsztaty082