Pilanie głosują

Niespełna dwa tygodnie pozostały aby oddać głos na zadania wskazane przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok. Głosowanie trwa do 7 września br. Kolejny lotny punkt informacyjny zorganizowany był 21 sierpnia br. przy targowisku miejskim w Pile przy ul. Ludowej i cieszył się dużym zainteresowaniem pilan.

Trzeci punkt lotny zostanie uruchomiony w niedzielę, 7 września br. na deptaku przy ul. Śródmiejskiej. Oddać głos można także poprzez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl , w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły oraz we wszystkich filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteleona Szumana w Pile.

Konsultacje Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok prowadzone są w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego. Projekt „Decydujmy razem” realizowany jest w ramach współpracy Fundacji Rozwoju i Nauki Przedsiębiorczości w Poznaniu – Lidera projektu oraz Gminy Piła – Partnera projektu.

Źródło: UM Piła

pilanie_glosuja10

pilanie_glosuja19 pilanie_glosuja11 pilanie_glosuja12 pilanie_glosuja13 pilanie_glosuja14 pilanie_glosuja15 pilanie_glosuja16 pilanie_glosuja17 pilanie_glosuja18