Pilska Akademia Umiejętności – wystartowała!

Młodzież z pilskich szkół ponadpodstawowych będzie rywalizować o “pierwszą wypłatę” w konkursie Pilska Akademia Umiejętności. 6 marca wystartowaliśmy z kolejnym projektem dla młodzieży, w którym to zespoły uczniowskie będą współpracować z pilskimi przedsiębiorcami, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia firmy oraz podejmowanych działań marketingowych. Przedsiębiorcy uczestniczący w Akademii mają możliwość współpracy z niezwykle kreatywnymi młodymi osobami, czego efektem będzie pozyskanie nowych, świeżych, często zaskakujących pomysłów na promocję swojej firmy i budowanie marki.

Celem Pilskiej Akademii Umiejętności jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez wzrost wiedzy na temat:

•    współczesnych form promocji firm,

•    tworzenia planu marketingowego i filmu reklamowego,

•    prowadzenia działalności gospodarczej,

•    nabycia kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, umiejętności prezentacji wyników pracy, niezależnego myślenia.

W ramach PAU o nagrody pieniężne dla młodzieży oraz puchar dla zwycięskiego zespołu rywalizować będą 5-osobowe zespoły uczniowskie z opiekunami. W wyniku losowania podczas Gali wyłoniono następujące zespoły:

1 zespół – uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile oraz Pilskie Schronisko Dla Zwierząt Miluszków

2 zespół – uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Pile wraz z firmą Creownia

3 zespół – uczniowie z Centrum Kształcenia „Nauka” oraz Altvater Piła

4 zespół – uczniowie z Centrum Kształcenia „Nauka” oraz Hotel Gromada w Pile

5 zespół – uczniowie z Centrum Kształcenia „Nauka” oraz firma Fmi Improvia Poland sp. z o.o.

Podczas uroczystej gali inaugurującej uczniowie mieli okazję obejrzeć również inspirujący i motywujący do działania film dokumentalny “Zion”, którego główny bohater pomimo przeciwności losu dąży do celu i realizuje swoje marzenia.

Po oficjalnej inauguracji odbyły się także zajęcia warsztatowe z młodzieżą i przedsiębiorcami biorącymi udział w Pilskiej Akademii Umiejętności. Warsztaty pozwoliły poznać bliżej się zespołom, co niewątpliwe przyczyni się do efektywnej współpracy w ramach projektu.

W inauguracji udział wzięli przedstawiciele Organizatora – Urzędu Miasta Piły, samorządu, a także reprezentacji środowiska nauki i biznesu, nie zabrakło młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, do których projekt jest skierowany, jak i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy już niedługo będą mogli zostać uczestnikami kolejnych edycji konkursu.

Finał Pilskiej Akademii Umiejętności zaplanowany jest na miesiąc maj bieżącego roku. Wówczas jury oceni prace konkursowe zespołów oraz wyłoni zespół zwycięski!

Życzymy uczniom powodzenia w realizacji projektów! Z niecierpliwością czekamy na efekty Waszej pracy!

Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

UM Piły

pilska_akademia

pilska_akademia_02 pilska_akademia_03 pilska_akademia_04 pilska_akademia_05 pilska_akademia_06 pilska_akademia_07 pilska_akademia_08