Pilska „Siódemka” także z gabinetem wychowania komunikacyjnego

27 października w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się otwarcie gabinetu wychowania komunikacyjnego, którego powstanie i wyposażenie było możliwe dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Pile. Po programie artystycznym przygotowanym przez dzieci na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie nowej pracowni. Dzieci otrzymały również odblaski i dowiedziały się jak ich używać.

– Jesteśmy już w jedenastej szkole na terenie miasta Piły, w której otworzyliśmy gabinet wychowania komunikacyjnego. Na wyposażenie takiego gabinetu składa się m.in.: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, komplet plansz ze znakami drogowymi, tablica magnetyczna, kodeksy oraz inne pomoce dydaktyczne niezbędne przy prowadzeniu lekcji wychowania komunikacyjnego. Ta szkoła jest ostatnią w Pile, ponieważ znajduje się po sąsiedzku z WORD-em i korzystała do tej pory z naszego gabinetu. Teraz ma swój własny. Uczniowie tej szkoły też korzystają też z naszego miasteczka ruchu drogowego. Naszej akcji edukacyjnej nie zamykamy. Pojawiają się nowe dzieci, które też trzeba nauczyć przepisów ruchu drogowego czy wyposażyć w kamizelki oraz odblaski, tak aby czuły się bezpiecznie na drodze – mówi Zbigniew Przeworek, dyrektor WORD w Pile.

Od 2008 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile realizuje program poprawy widoczności na drodze pierwszoklasistów, wyposażając je w światłoodblaski: zawieszkę na tornister i opaskę na rękę. Zaopatrzono w ten sposób ok. 12 tysięcy pierwszoklasistów. W roku bieżącym światłoodblaski otrzymało 358 uczniów klas pierwszych, dzięki którym będą widoczni w światłach samochodu z odległości nawet 150 metrów. Często w minionych latach uczestniczące w lekcjach wychowania komunikacyjnego w WORD grupy przedszkolne i szkolne dodatkowo były wyposażane w kamizelki światłoodblaskowe do oznakowania w czasie przemarszu czoła, środka i końca grupy oraz inne opaski i zawieszki. Kamizelki i inne światłoodblaski przekazywano także na prośby wychowawców i nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. Corocznie na ten cel WORD w Pile przeznaczał od kilkuset do kilku tysięcy kamizelek i innych odblasków. Ponadto w salach wykładowych i w miasteczku ruchu drogowego WORD grupy przedszkolne i szkolne z udziałem WORD-owskich specjalistów bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczą w zajęciach bezpiecznego zachowania się na drodze, przechodzenia przez jezdnię , kodeksu rowerzysty czy praktycznej nauki jazdy rowerem.

Podczas czwartkowej uroczystości Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile otrzymał także tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile.

Sebastian Daukszewicz

pilska_siodemka_z_gabinetem01

pilska_siodemka_z_gabinetem02 pilska_siodemka_z_gabinetem03 pilska_siodemka_z_gabinetem04 pilska_siodemka_z_gabinetem05 pilska_siodemka_z_gabinetem06 pilska_siodemka_z_gabinetem07 pilska_siodemka_z_gabinetem08 pilska_siodemka_z_gabinetem09 pilska_siodemka_z_gabinetem10 pilska_siodemka_z_gabinetem11 pilska_siodemka_z_gabinetem12 pilska_siodemka_z_gabinetem13 pilska_siodemka_z_gabinetem14 pilska_siodemka_z_gabinetem15 pilska_siodemka_z_gabinetem16 pilska_siodemka_z_gabinetem17 pilska_siodemka_z_gabinetem18 pilska_siodemka_z_gabinetem19 pilska_siodemka_z_gabinetem20 pilska_siodemka_z_gabinetem21 pilska_siodemka_z_gabinetem22 pilska_siodemka_z_gabinetem23 pilska_siodemka_z_gabinetem24 pilska_siodemka_z_gabinetem25 pilska_siodemka_z_gabinetem26 pilska_siodemka_z_gabinetem27 pilska_siodemka_z_gabinetem28 pilska_siodemka_z_gabinetem29 pilska_siodemka_z_gabinetem30 pilska_siodemka_z_gabinetem31 pilska_siodemka_z_gabinetem32 pilska_siodemka_z_gabinetem33 pilska_siodemka_z_gabinetem34 pilska_siodemka_z_gabinetem35 pilska_siodemka_z_gabinetem36 pilska_siodemka_z_gabinetem37 pilska_siodemka_z_gabinetem38 pilska_siodemka_z_gabinetem39 pilska_siodemka_z_gabinetem40 pilska_siodemka_z_gabinetem41 pilska_siodemka_z_gabinetem42 pilska_siodemka_z_gabinetem43 pilska_siodemka_z_gabinetem44 pilska_siodemka_z_gabinetem45 pilska_siodemka_z_gabinetem46 pilska_siodemka_z_gabinetem47 pilska_siodemka_z_gabinetem48 pilska_siodemka_z_gabinetem49 pilska_siodemka_z_gabinetem50 pilska_siodemka_z_gabinetem51 pilska_siodemka_z_gabinetem52 pilska_siodemka_z_gabinetem53 pilska_siodemka_z_gabinetem54 pilska_siodemka_z_gabinetem55