PINB chciał sprawdzić czy maszt działa… ale T-Mobile pokazał figę!

Nadal „toczy” się sprawa niechcianego masztu telefonii komórkowej, zlokalizowanego przy ul. Żeleńskiego w Pile. Choć nie powinien już dawno rozsiewać złowrogiego promieniowania e-m, nadal to czyni?. Problem tej złowrogiej konstrukcji rozgrywa się już od ponad siedmiu (sic!) lat na scenie kuriozów i paradoksów. Choć organa administracyjne i sądownicze przyznają rację członkom Komitetu Protestacyjnego, maszt nadal stoi… ale jego koniec jest już bliski. Czy działa, choć nie ma prawa? To chcieli sprawdzić przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile, ale nie było im to dane!

Na wniosek Zbigniewa Gelzoka, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia” Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile zaplanował na godzinę 10.00, 29 lipca 2014 roku kontrolę użytkowania stacji bazowej telefonii cyfrowej  T-Mobile, zlokalizowanej przy ul. Żeleńskiego w Pile. Zbigniew Gelzok w swoim uzasadnieniu podniósł, że prawdopodobnie spółka T-Mobile nielegalnie użytkuje stacje bazową, pomimo że nie posiada aktualnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wyeliminowanej z obiegu prawnego.

Przedstawicielki PINB-u w Pile pojawiły się przed masztem na długo przed godziną 10.00 i jak przystało na kulturalnych urzędników, czekały pod stacją bazową T-Mobile (czyt. pod masztem) ponad 20 minut. Niestety nikt z przedstawicieli operatora nie pojawił się, uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie kontroli.

– Kontrola nie doszła do skutku, ponieważ nie pojawili się przedstawiciele T-Mobile, a więc ustalimy kolejny termin kontroli. Przecież wszystkim nam zależy, a przynajmniej powinno, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie tego problemu – wyjaśnia pani inspektor z pilskiego PINB-u. – Musimy zweryfikować, czy ta stacja nadal pracuje, czy też nie. Nie jest to jedyne działanie, które inspektorat podejmuje. Podejmujemy również inne kroki w celu wyjaśnienia sytuacji, no i zobaczymy co będzie dalej. Trzeba powiedzieć, że ponieważ stacja na dzień dzisiejszy nie posiada pozwolenia na użytkowanie, a więc działać nie powinna – dodaje pani inspektor.

– W przypadku powtórzenia się dzisiejszej sytuacji będą wyciągnięte konsekwencje wynikające z Prawa Budowlanego, bo jeżeli ktoś utrudnia postepowanie organu, a pod tą kategorię można te sytuacje podciągnąć, to są odpowiednie sankcje… takie jak przekazanie sprawy do prokuratury – konkluduje przedstawicielka PINB-u w Pile.

Zatem czekamy na kolejny krok!

Marek Mostowski
Fot. Anna Kowalik

pinb_chcial_sprawdzic_czy_maszt_dziala10

pinb_chcial_sprawdzic_czy_maszt_dziala23

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC