Podsumowanie projektu „Pociąg do sztuki”

Trzyletni projekt „Pociąg do sztuki”, stanowił z założenia inicjatywę uaktywnienia i zachęcenia kolejnego młodego pokolenia do uczestnictwa w działaniach artystycznych, połączonych z edukacją oraz zwiększenie zainteresowania lokalną historią i kulturą. W związku z czasem pandemii i obostrzeniami spotykania się w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim wprowadzenia nauki zdalnej, część działań programowych w 2020 roku zostało zrealizowanych online. Dotyczyło to przede wszystkim prezentacji lalkowych spektakli w wykonaniu aktorów Teatru Stacja Szamocin. W ciągu trzech lat odbyło się 75 występów.

Zdigitalizowanie kaset VHS i magnetofonowych oraz wydrukowanie archiwalnych fotografii i starych pocztówek pozwoliło na realizację cyklu „Twój Szamocin- twoja historia” oraz przeprowadzenie lekcji historyczno – literackich o tematyce regionalnej, dotyczącej historii Szamocina, w szczególności życia kulturalnego.

Odtworzone zostałyunikalne dokumenty o Ernście Tollerze m.in. audycje radiowe Marzanny de Latour z niestniejącego już Radia „Bis”. Na www.stacjaszamocin.pl powstała zakładka Ernst Toller. Są to opracowania, wspomnienia, dokumentacja fotograficzna, filmy i reportaże telewizyjne z archiwum stowarzyszenia oraz prywatnych zbiorów mieszkańców.

W magazynach dworcowych zorganizowano ekspozycje, dotyczące życia i twórczości Tollera, archiwalnych pocztówek starej stacji kolejowej ( na elewacji budynku oraz na szachulcowej ścianie spichlerza, należącego przed wojną do rodziców poety, kupców szamocińskich).

W Centrum Integracji Społecznej w sali bibliotecznej wyeksponowano wystawy książek o tematyce „pogranicza zachodniego” i dokumentacji fotograficznej z działalności grup twórczych z Szamocina. Zainicjowanie imprez otwartych dla mieszkańców Szamocina w ramach cyklu „Twój Szamocin – twoja historia” i nawiązanie współpracy ze sklepem – galerią Stara Skrzynia, przyczyniło się do realizacji programu, w nowym, dla działań projektu miejscu, ważnym dla historii Szamocina. Budynek stał się oryginalnym miejscem do ekspozycji fotograficznych i działań plastycznych a publiczność i realizatorzy mieli okazję do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń oraz integracji społecznej. W ramach tego cyklu miały miejsce prezentacje mutimedialne, wystawy, działania plastyczno – pantomimiczne. Zaprezentowane filmy np. z wywiadami o linii kolejowej Chodzież – Gołańcz, w których wystąpiły osoby obecnie nieżyjące, wzbudziły wiele emocji i wspomnień rodzin, które brały udział w wydarzeniach.

W ciągu trzech lat odbyły się 3 edycje warsztatów interdyscyplinarnych Akademii Młodych Liderów, które w każdym roku, prowadzone były przez 5 instruktorów w 4 sekcjach.  Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i kończyły się pokazami finałowymi. Powstało kilknaście wystaw prac plastycznych i fotograficznych, które stanowią stałe ekspozycje. Zajęcia AML powiększyło grono stałych uczestników tego typu spotkań. Beneficjenci zdobyli wiedzę w dziedzinach artystycznych i nauczyli się nowych umiejętności. Młodzież i dzieci otrzymały inspiracje, jak spędzać pożytecznie i twórczo wolny czas. Starsi uczestnicy ( młodzież ) mają przygotowany program kuglarsko – cyrkowy oraz z efektami płonących pojek.

Zorganizowanie Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych było kontynuacją i powrotem do form zajęć interdyscyplinarnych, skierowanych do dorosłych uczestników z kraju. Obecność studentów kierunków humanistycznych, lingwistycznych i artystycznych ze znanych uczelni wprowadziło nową jakość pracy artystycznej, łączonej z zainteresowaniem lokalną historią, miejsc z dala od dużych aglomeracji.

Odbyły się dwie edycje warsztatów artystycznych PAMIĘĆ CIAŁA z  elementami japońskiego tańca butoh.

Prowadząca bardzo profesjonalnie i z pasją zajęcia Barbara Prądzyńska proponowała różne techniki teatru fizycznego, głównie z japońskiego tańca butoh.

Podczas kilku dni, pracy grupowej i indywidualnej, powstały etiudy, wypracowane przez uczestników, które zostały zaprezentowane przed kameralną publicznością.

W czasie finałowych pokazów butoh, uczestnicy i widzowie odbywali swoistą podróż w przestrzeni wokół dworca oraz w salach teatralnych.

Miało miejsce sentymentalne i wzruszające spotkanie uczestników pierwszych Ogólnopolskich Warsztatów Teatralnych, organizowanych przez Szamociński Ośrodek Kultury w 1997 roku, w czasie których odbyła się prezentacja widowiska „Wit Stwosz” z niezapomnianą rolą śp. Edmunda Świerczyńskiego.

Projekt „Pociąg do sztuki” był bardzo twórczy, pożyteczny i inspirujący. Stacja Szamocin współpracowała z wieloma placówkami szkolnymi i przedszkolnymi oraz z domami kultury. Bardzo owocna okazała się współpraca ze Starą Skrzynią, miejscową szkołą podstawową oraz biblioteką a także z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP.

Projekt był realizowany w ramach dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Stacja Szamocin otrzymała na  lata 135 tys. złotych.

Luba Zarembińska – Stacja Szamocin

podsumowanie_projektu_pociag

podsumowanie_projektu_pociag podsumowanie_projektu_pociag_02 podsumowanie_projektu_pociag_03 podsumowanie_projektu_pociag_04 podsumowanie_projektu_pociag_05 podsumowanie_projektu_pociag_06 podsumowanie_projektu_pociag_07 podsumowanie_projektu_pociag_08 podsumowanie_projektu_pociag_09 podsumowanie_projektu_pociag_10 podsumowanie_projektu_pociag_11 podsumowanie_projektu_pociag_12 podsumowanie_projektu_pociag_13 podsumowanie_projektu_pociag_14 podsumowanie_projektu_pociag_15 podsumowanie_projektu_pociag_16 podsumowanie_projektu_pociag_17 podsumowanie_projektu_pociag_18 podsumowanie_projektu_pociag_19 podsumowanie_projektu_pociag_20 podsumowanie_projektu_pociag_21 podsumowanie_projektu_pociag_22 podsumowanie_projektu_pociag_23 podsumowanie_projektu_pociag_24 podsumowanie_projektu_pociag_25 podsumowanie_projektu_pociag_26 podsumowanie_projektu_pociag_27 podsumowanie_projektu_pociag_28 podsumowanie_projektu_pociag_29