Podsumowano wykonanie Budżetu Obywatelskiego za 2014 rok

Dobiegają ku końcowi ostatnie inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego, które w wyniku głosowania w tym roku wskazali mieszkańcy Piły.  Były to dwa projekty miejskie i 17 propozycji osiedlowych. Gmina Piła przeznaczyła na te zadania 2 mln zł.Jednym z takich projektów, które udało się zrealizować, jest przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu.

– Na dzień dzisiejszy kończymy trzy ostatnie projekty. Kwota jaką mieliśmy do dyspozycji to 2 mln zł., na którą złożono 180 projektów, a wybrano w formie głosowania 17 projektów miejskich i dwa na drogach wojewódzkich. Jak można zauważyć od paru dni trwają intensywne pracę nad przebudową ciągu pieszego wzdłuż Al. Wojska Polskiego (od strony Parku Miejskiego) do ul. Lotniczej. Potem pracę zejdą w dół, w kierunku ul. Dzieci Polskich. Wśród tych wykonanych inwestycji, nie były tylko chodniki, ale również przebudowa ciągu pieszo jezdnego. Dziś w tym miejscu, na deptaku przy ul. Bohaterów Stalingradu, mamy ułożoną kostkę brukową, są ławki, jest oświetlenie. Miejsce stylem przypomina deptak ks. Olędzkiego, który nie opodal się znajduje – mówi Jerzy Mac, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

Jak wiemy podczas drugiej edycji pilskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy przy wysokiej frekwencji wybrali 12 najlepszych projektów ze 101, które były poddane głosowaniu. Jest to m.in. modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a pawilonem handlowym – Górne, czy też ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta – Górne, Jadwiżyn, Koszyce, Śródmieście.

– Zbieramy informacje do przygotowania dokumentacji, tak aby w przyszłym roku, kiedy warunki pogodowe pozwolą na wiosnę rozpoczniemy ich realizacje. Wszystkie inwestycje są na tyle gotowe, aby przygotować dokumentację, jednak część zadań będzie wymagać pozwolenia na budowę i ten czas będzie nieco dłuższy np. oświetlenie na ul. Kukułczej – mówi Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.

Lista zadań, które były wybrane do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2014 rok

– Przebudowa ciągu pieszo jezdnego przy ul. Konarskiego – sięgacz. Osiedle Górne.

– Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500-lecia do skrzyżowania z ul. Łączną. Osiedle Jadwiżyn.

– Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 (al. Wojska Polskiego 45).Osiedle Górne.

– Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4 – 10 jednostronnie. Osiedle Zamość.

– Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2.Osiedle Zamość.

– Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska – ul. Kossaka. Osiedle Zamość.

– Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego. Osiedle Koszyce

– Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej.    Osiedle Podlasie.

– Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O.M. Kolbe. Osiedle Śródmieście.

– Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2 Osiedle Motylewo.

– Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1. Osiedle Staszyce.

– Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Ptasią i Kruczą. Osiedle Motylewo.

– Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół nr 3 (ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego). Osiedle Górne.

– Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich. Osiedle Jadwiżyn.

– Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza. Osiedle Górne.

– Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu. Osiedle Śródmieście.

– Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Rubinową i Szafirową (działka 145). Osiedle Gładyszewo.

Lista zadań wybranych do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok

– Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej – Gładyszewo.

– Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a pawilonem handlowym – Górne.

– Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC – Jadwiżyn.

– Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej – Koszyce.

– Oświetlenie ul. Kukułczej – Motylewo.

– Remont chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela – Podlasie

– Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej – Zamenhofa – Staszyce.

– Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych – Wnętrze obszaru pomiędzy ul. Budowlanych – ul. Wodną – al. Jana Pawła II – ul. Piekarską – Śródmieście.

– Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej – Zamość.

– Dokończenie budowy ciągu pieszego z oświetleniem – Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza – Górne.

– Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta – Górne, Jadwiżyn, Koszyce, Śródmieście

– Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego –Wyspiańskiego -Orzeszkowej dz. 993/4 – utwardzenie terenu z dojazdem do budynków mieszkalnych 19-33, uporządkowanie zieleni, oświetlenie i budowa przejścia dla pieszych w obszarze drzew, montaż na trawniku urządzeń do street workout’u  – Górne.

(SE)

podsumowano_wykonanie_budzetu10

podsumowano_wykonanie_budzetu27 podsumowano_wykonanie_budzetu11 podsumowano_wykonanie_budzetu12 podsumowano_wykonanie_budzetu13 podsumowano_wykonanie_budzetu14 podsumowano_wykonanie_budzetu15 podsumowano_wykonanie_budzetu16 podsumowano_wykonanie_budzetu17 podsumowano_wykonanie_budzetu18 podsumowano_wykonanie_budzetu19 podsumowano_wykonanie_budzetu20 podsumowano_wykonanie_budzetu21 podsumowano_wykonanie_budzetu22 podsumowano_wykonanie_budzetu23 podsumowano_wykonanie_budzetu24 podsumowano_wykonanie_budzetu25 podsumowano_wykonanie_budzetu26